Meny

Burma: KLPs investeringer og menneskerettigheter

I dag offentliggjøres en rapport om olje- og gass-selskapers virksomhet i Burma. Selskapene og således investorene anklages for brudd og/eller medvirkning til brudd på menneskerettigheter. Den omfattende rapporten kommer fra Earth Rights International om forholdene knyttet til olje- og gassutvinningen i Burma og Statens Pensjonsfond – Utlands investeringer i selskaper som er involvert i denne typen virksomhet.

KLP er også investert i flere av de selskaper som denne rapporten omfatter. I KLP har vi jobbet konkret med selskaper som har virksomhet i Burma over lengre tid. Vår holdning er og har vært at vi ikke kan utelukke selskaper med begrunnelsen at de har virksomhet i Burma. Derimot mener vi at selskaper med virksomhet der innenbærer en større risiko for medvirkning til menneskerettighetsbrudd og at vi således ikke kan være passive i forhold til problemstillingen.

Vi har derfor hatt en dialog med flere av disse selskapene de siste par årene og senest i høst sendte vi brev til alle selskaper vi har investeringer i for å kartlegge selskapenes risikostyring i forhold til menneskerettigheter i Burma. Etter hvert vil vi her på bloggen fortelle mer om denne korrespondansen og resultatet av kartleggingen.

Rapporten bringer sterke anklager, men dette er ikke en enkel problemstilling. Hva mener du om dette? Hvilket ansvar har selskapene? Hvilket ansvar har investorene? Når begår eller medvirker et selskap i Burma til menneskerettighetsbrudd? Er det ved å være til stede i landet? Er det ved å vite, men ikke observere? Er det ved å passivt observere brudd, men ikke rapportere? Eller er dersom selskapet oppnår en fordel ved at bruddene faktisk skjer?

Hva mener du om denne problemstillingen?

Vi ønsker dine synspunkter!

Hilsen Jeanett


4 kommentarer

 1. peder ås sier:

  Bli i Burma, og ikke ta hensyn til rapporten.

  1. Hei Peder,

   Takk for din kommentar. Flere mener det er bedre at selskapene er tilstede i landet kontra det og trekke seg ut. Som eier i selskaper mener vi vår viktigste oppgave er å stille krav til selskapene for å sikre ivaretakelse av menneskerettighetene.

   Hilsen Jeanett

 2. Åse Sand sier:

  Som Jeanett Bergan skriver er det viktig at eier stiller krav til selskaper om å ivareta menneskerettighetene. Men hvor lenge skal eier akseptere at det ikke skjer forbedringer?

  I rapporten framkommer det at franske oljeselskapet Total i årevis har kjent til at lokalbefolkning blir utsatt for tvangsarbeid av militære styrker, som er utplassert for å ivareta sikkerheten i Total-prosjektet. Total har gjort visse tiltak, som kan virke mer for fasadebygging enn å hindre brudd på menneskerettighetene. Total har for eksempel ikke sørget for at klager på tvangsarbeid sendes til ILO. Det er pussig siden tvangsarbeid er et hovedfokus for ILO i Burma.

  KLP har investert i Total, samt JX Holdings, som er involvert i Total-prosjektet. KLP har også investert i Transocean Ltd som har vært – og muligens fortsatt er – involvert i Shwe-prosjektet, som er under utvikling. Basert på erfaring fra Total-prosjektet forventes omfattende brudd på menneskerettighetene i dette prosjektet.

  Bergan skriver at KLP skal gjøre en kartlegging av selskapenes risikostyring i forhold til menneskerettigheter i Burma og at informasjon om dette vil legges ut på bloggen. Det blir interessant å lese om selskapenes tilbakemeldinger.

  1. Hei Åsa,

   Tusen takk for din kommentar. Problemstillingen du reiser er helt klart relevant i våre vurderingen knyttet til selskaper. Hvor går grensen i forhold til selskapenes ansvar? Det å utelukke selskaper fra våre investeringer er en siste utvei når dialog ikke synes å gi resultater. Terskelen for utrekk er og bør være høy. I forhold til brudd på menneskerettigheter må det være en direkte sammenheng mellom selskapets virksomhet og de aktuelle normbrudd. Vi håper at rapporten fra kartleggingen blir klar i løpet av sommeren og at vi kan dele interessante resultater fra denne med dere her på bloggen.

   Hilsen Jeanett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *