Meny

Endelig lansering av ISO standard for samfunnsansvar

2010 – året for lansering av ISO standard for samfunnsansvar, ISO26000.
2001 – året hvor man tok de første stegene mot standardisering av samfunnsansvar.

Er det lang tid? Både ja og nei. Med tanke på at vi ved arbeidets spede begynnelse så for oss et ekspressløp med snarlig resultat så er jo svaret ja. Jeg tror grunnlaget for optimismen var at det allerede fantes så mye materiale. Man hadde menneskerettigheter og arbeidstagerretigheter og Brundtland-rapporten ”Vår felles fremtid”. Man hadde OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, man hadde FN Global Compacts 10 prinsipper og man hadde Global Reporting Initiative. Og ikke minst hadde man bedrifter som allerede jobbet med sitt samfunnsansvar. Men for oss som har tatt del i prosessen har det vært både oppturer og nedturer.

Prosessen tok til slutt 9 år, en rask prosess likevel. Og en prosess hvor veien frem til målet var viktig å gå sammen. Tenk deg å sitte sammen med representanter fra USA og Kina og Brasil og diskutere sosiale krav som mulige barrierer for internasjonal handel. Eller å sitte sammen med representanter fra ILO og OECD og diskutere frivillighet i forhold til arbeidstagerrettigheter. Eller å sitte sammen med representanter fra Midtøsten og Europa og diskutere ikke-diskriminering på bakgrunn av seksuell legning.

Gjennom prosessen vokste interessen og deltagelsen. Til slutt var det over 670 deltagere (eksperter og observatører) fra nesten 100 land. Alle de store organisasjonene var også med; WHO, OECD, ILO, EU og FN, samt de fleste organisasjonene knyttet spesielt til samfunnsansvar.

Til slutt fikk vi det nødvendige flertall for et 80 siders dokument som standardiserer samfunnsansvar for alle organisasjoner. Ikke bare bedrifter, men alle. Statlige organisasjoner, interesse organisasjoner, små, mellomstore og multinasjonale bedrifter –alle skal kunne benytte denne standarden. Men sertifisert kan du ikke bli. ISO 26000 er kun retningsgivende. Men det var visstnok også ISO 14000 (miljøsertifiseringsstandard) en gang i fortiden…

Den 8. desember kan du følge den norske lanseringen på  www.standard.no/ISO26000, og dele dine kommentarer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *