Meny

Gjesteblogger: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Det er med glede vi idag kan presentere et blogginnlegg fra miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Utenriksdepartementet med Solheim i spissen har lansert Dialogprosjektet kapital for utvikling. Vi mener dette er et viktig prosjekt og vi ønsker å bidra til dialog og til å bruke vår posisjon som finansiell investor til påvirke et viktig tema.

Herved gir jeg ordet til Erik Solheim:

Åpenhet og land-for-landrapportering
«Jeg vil først benytte anledningen til å takke KLP for det gode arbeidet dere gjør på området ansvarlige investeringer og næringsutvikling i utviklingsland. Takk også for muligheten til å skrive om noe som virkelig opptar meg.

Over 10 ganger så mye penger går ulovlig ut av fattige land sammenlignet med hva som kommer inn i form av bistand. Størstedelen av denne ulovlige kapitalflyten er skatteunndragelser fra flernasjonale selskaper som ofte går via skatteparadiser. Hvis vi hadde klart å stoppe deler av dette, ville det ha mye større positiv effekt for fattigdomsbekjempelse enn all verdens bistand.

En nøkkel til å få bukt med den ulovlige kapitalflyten er åpenhet rundt pengetransaksjoner. Norge har vært i fremste rekke internasjonalt for å peke på dette, og med finanskrisen har saken fått vind i seilene. Et viktig bidrag for mer åpenhet kan være land-for-landrapportering. Det betyr at selskapene, i motsetning til hva som skjer i dag, skal rapportere om omsetning, skatt, og en rekke andre transaksjoner og forhold i alle land de er representert, også skatteparadiser. Dette vil i neste omgang kunne gi mer skatteinntekter for utviklingsland og i siste instans være avgjørende for disse landenes utvikling.

USA har ved den nye finansloven vedtatt krav om at alle selskaper i utvinningsindustrien registrert på New York-børsen må rapportere hva de betaler i skatt i de landene de opererer, f.eks. Statoil. Vi ser nå på muligheten til å stille lignende krav i Norge. I den diskusjonen er det viktig å høre på hva næringslivet sier. Alle er vi tjent med mer åpenhet, ikke minst investorer og næringslivet selv.»

Med vennlig hilsen,
Erik Solheim
Miljø- og utviklingsminister

2 kommentarer

  1. Tilbaketråkk: Seminartips | KLP Blogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *