Meny

Mikrofinans: Moderne slavehandel eller genial innovasjon?

Både Aftenposten og NRK har nylig belyst negative sider ved mikrofinans. Sist ut var Brennpunkt med et program om Mohammed  Yunus og Grameen Bank som mikrofinansinstitusjon. Selv om programmet primært omhandlet Janus som fredsprisvinner og finansmann fortalte det også om noen problematiske sider ved mikrofinans.

KLP er medeier i Norsk Mikrofinansinitiativ (NMI), som er et partnerskap mellom offentlig og privat sektor i Norge. NMIs visjon er å styrke de fattiges stilling i utviklingsland ved å være med å skape arbeid og velferd på et bærekraftig grunnlag. Dette er også vårt ønske.

Å hjelpe fattige ut av fattigdom
Det er få i dag som mener at klassisk u-hjelp med passiv økonomisk bistand skaper bærekraftig utvikling. Tanken om å gi fattige mulighet til å skape økonomisk utvikling på egne prinsipper har vunnet frem. Det er også ideen bak mikrofinans. Mikrofinansinitiativ gir fattige mulighet til å ta opp lån for å finansiere en investering, det være seg næring eller bolig. Tanken er at med små lån kan vi bidra til å finansiere gründervirksomhet. Og gladmeldingene har ikke latt vente på seg. De siste årene har man fått presentert mange rørende historier om hva et lite lån kan utrette. Noen for å kjøpe seg en geit for å selge melk, ull og garnprodukter, en annen for å kjøpe mobiltelefon for å selge kommunikasjon eller andre for å kjøpe råvarer for salg på markeder eller i en liten kafé. Løsningen har også vært bærekraftig. Historiene forteller om ringvirkninger for familien hvor barn får gå på skole og hvor andre familiemedlemmer også blir en del av verdikjeden.

Så hvorfor får vi nå presentert en annen historie? Mikrofinans skaper gjeldsslaver av fattige forteller NRK i Brennpunkt. Det er få nyvinninger som ikke også har noen negative sider. Sparepærene har høyt blyinnhold, elbilene har miljøfarlige batterier, vindmøllene kan skade ørner og andre storfugler. Utfordringene med mikrofinans knytter seg blant annet til et overmettet marked enkelte steder, manglende system for å sjekke om en person har flere lån og manglende mulighet til kontroll med privatøkonomien til låntakere.

Men utfordringer er til for å løses. Mange jobber med å løse de negative sidene ved sparepærer, elbiler batterier og vindmøller. Vi må også jobbe for å løse problemene knyttet til mikrofinans, og det er det også mange som gjør. For fortsatt har vi tro på at små lån er ett virkemiddel for å gi de fattigste en sjanse til selv å skape en bærekraftig fremtid.

Hva mener du?

Hilsen Jeanett og Eli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *