Meny

Nobels fredspris: Vi heier på Liu Xiaobo!

I mars dette år, i en kronikk i Dagens Næringsliv, heiet vi på Google for deres mot og vilje til å trosse kinesiske myndigheter i ytringsfrihetens og menneskerettighetenes navn. I dag, på menneskerettighetsdagen, heier vi på Liu Xiaobo!

I dag tildeles Nobels fredspris Liu Xiaobo for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina. Vi er opptatt av menneskerettigheter i Kina og roser alle de som har motet og viljen som kreves for å støtte internasjonale normer på tross av brudd på lokale krav.

Denne typen problemstilling er svært utfordrende. Selskaper som velger det motsatte av Google, nemlig å gi etter for press fra lokal myndigheter, risikerer utestengelse av investorer som KLP og andre. Det er vår oppfatning at internasjonale og norske selskaper, organisasjoner og vi alle har et ansvar for å etterleve internasjonale normer selv om dette måtte være i konflikt med nasjonale krav eller bare etablert kultur og praksis.

På KLP-listen over utelukkede selskaper står det i dag oppført 58 selskaper. Mange av disse selskaper er utelukket fra våre investeringer fordi selskapene ikke har etterlevd de minimumskravene verdenssamfunnet har satt. Flere av selskapene har heller valgt å følge nasjonal krav, praksis og kultur, noe som kan være i strid med internasjonale normer. Dette gjelder for eksempel import av fosfat fra Vest-Sahara, brudd på arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter, det gjelder alvorlig miljøskade og det gjelder våpenproduksjon i strid med internasjonale konvensjoner som landminekonvensjonen og Oslokonvensjonen.

Yahoo, en av Google største konkurrenter, anklages for å ha gitt etter for presset fra kinesiske myndigheter og oppgitt IP-adressen til en regimekritisk journalist. Yahoo har i de senere år arbeidet mye med menneskerettigheter og ytringsfrihet spesielt, men selskapet har foreløpig ikke signalisert en like sterk kamp for ytringsfriheten som Google.

Det finnes mange slike eksempler og det dukker stadig opp nye. Selskap som opererer internasjonalt møter denne typen problemstillinger daglig. Det er ikke enkle problemstillinger, og det krever stor innsats fra styre og ledelse for å ta de modige valgene. I praksis kan det bety og arbeide mot enkelte nasjonale lover, krav og praksis. Det krever innovative løsninger til særdeles vanskelige problemstillinger og det krever – i ytterste konsekvens – å takke nei til tilsynelatende gode forretningsmuligheter.

I KLP heier vi på de som tar denne typen valg! Vi heier på Liu Xiaobo!

Hilsen Jeanett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *