Meny

Dette mener interessentene våre

Å være god på samfunnsansvar handler ikke om å være klimanøytral eller benytte GRI, det handler om troverdighet, åpenhet og at samfunnsansvar virkelig knyttes til kjernevirksomheten. Blant annet dette har interessentene våre fortalt oss i den interessentdialogen vi har foretatt. Takk til alle som har stilt opp i dybdeintervjuer og fokusgrupper og som har gitt deres verdifulle meninger!

KLP har foretatt en interessentdialog for å få innspill til strategi og rapportering. Vi engasjerte MOODS, som spesialiserer seg på kvalitativ analyse, for å bistå oss. Dermed kunne de som ønsket det være anonyme og på den måten stå friere i sine uttalelser. MOODS har snakket med våre eiere fra både kommunesektoren og helsesektoren, samt andre opinionsledere innen samfunnsansvar fra akademia, interesseorganisasjoner, bransjeorganisasjoner, media, konsulenter, og offentlige instanser.

Resultatene har allerede vært med å forme KLPs nye strategi på samfunnsansvar, så respondentenes bidrag har allerede fått betydning. Samfunnsansvar som fagområde er i konstant utvikling og for dem som ønsker å være god gjelder det stadig å søke etter forbedringer. Det er viktig for oss å fortsette å lytte til dine forventninger og hva du er opptatt av.

Fremover vil vi dele resultatene fra dialogen i denne bloggen og samtidig åpne for videre diskusjonen og meningsutvekslingen.

Vi håper du vil fortsette med å dele dine meninger med oss!

Hilsen Heidi og Eli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *