Meny

Høyhus og miljø

Er det motsetninger eller hånd i hanske? I går startet debatten rundt bygging av nye høyhus rundt Oslo S igjen. KLP er en av utbyggerne som eier av den gamle postterminalen ved Schweigaardsgate og mener det er gode miljøargumenter for å bygge nettopp høyhus. Men ikke under enhver omstendighet.

Høye miljøkrav. KLP som eiendomsutvikler stiller selvsagt høye krav til miljøaspektet ved nybygg. Som en del av planene står krav om miljøklassifisering av bygget som minimum ”Very good” i det internasjonale klassifiseringssystemet BREEAM, som fra høsten 2011 vil foreligge i en norsk utgave. For å oppnå dette vil det settes strenge krav utover rådende standard til forhold som eksempelvis energibruk, avfallshåndtering, materialvalg mm.

En av forutsetningene for at høyhusprosjektet kan omtales som miljøvennlig er altså kravet til miljøsertifisering. Selve byggets plassering, med Norges kommunikasjonsknutepunkt nr 1 som nærmeste nabo, er alene et svært sentralt miljøaspekt ved prosjektet. Med 2500 – 3000 kontorarbeidsplasser i tillegg til kjøpesenterdelen, vil tilrettelegging for bruken av kollektivtransport være optimal. Bilbruk står for en høy andel av utslippene i Oslo og en fortetting av arbeidsplasser i byen rundt knutepunkter for offentlig kommunikasjon er derfor viktig.

Et annet element er dagens situasjon rundt Oslo S, Schweigaardsgate og Galleri Oslo på gateplan. Stedet er beskrevet som sothøl og er antagelig byens minst hyggelige strøk; mørkt, stor trafikkmengde, ingen kafeer eller butikker, ikke sykkelfelt eller grøntområde. Å få rustet opp dette området og knyttet Grønland med sjøen vil også være et miljøtiltak i våre øyne.

Hva mener dere?

Hilsen Knut Helge (miljøsjef i KLP Eiendom) og Eli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *