Meny

Årets samfunnsansvarsrapport fra KLP

Albert Einstein skal ha sagt ”Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted”. Det er en utfordring alle som jobber med bærekraftsrapportering føler på. I KLP har vi nå tatt grep for å forsøke å gjøre rapporteringen vår mer relevant, betydningsfull og interessant for våre interessenter.

1. Integrert rapportering
For første gang har vi ikke bare inkludert informasjon om vårt samfunnsansvar i årsrapporten – vi har integrert den i Styrets Årsberetning. Her kan du finne både det finansielle og det ikke-finansielle regnskapet vårt, rapportert over samme lest og med egne noter. Vår ambisjon har vært å fremheve relevansen av og trekke ut de viktigste indikatorene knyttet til samfunnsansvar og rapportere i tråd med eksisterende regnskapslov og forslaget til revidert regnskalpslov.

2. Elektronisk rapportering
KLP har produsert egen samfunnsansvarsrapport siden 2005. I år har vi konkludert med at vi ikke trykker en egen rapport. I stedet har vi integrerer rapporteringen som en del av KLPs nye nettsider. Det betyr at klp.no/samfunnsansvar nå ER vår sjette samfunnsansvarsrapport.

3. Materialitetsanalyse
En analyse av hva som er av viktighet og relevans for KLP og våre interessenter skal ligge til grunn for vår samfunnsansvarsrapportering. I år har vi gjennomført en omfattende interessentdialog for å sikre at materialitet ligger til grunn for både rapporteringen og strategien knyttet til samfunnsansvar.

Kontinuerlig forbedring
Samfunnsansvar er et fagfelt i rask endring. Kontinuerlig forbedring, dialog og åpenhet er grunnleggende for vårt arbeid. Jeg håper derfor dere deler meninger både her på bloggen og ved å ta kontakt. Det er gjennom dialog vi blir bedre!

Hilsen Eli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *