Meny

DN i dag: Sier nei til de store

I dag er det en artikkel om oss i Dagens Næringsliv og vår stemmegivning på norske generalforsamlinger. Vi forvalter pensjonen og sparepengene til svært mange nordmenn og mener det er viktig å utøve et ansvarlig eierskap for å sikre en bærekrafig verdiskaping.

I saken omtales flere selskaper og saker der KLP har stemt mot styrets forslag til vedtak. Vi har full åpenhet om både retningslinjer og stemmegivning på våre hjemmesider. Flere andre investorer ble i artikkelen forespurt om deres stemmegivning – det er bra – vi ønsker oss flere engasjerte og åpne investorer. Selv om KLP er en stor investor i Norge er det begrenset hva vi kan få til alene, men sammen med andre investorer blir makten større.

Som investorer skal vi ikke akseptere at selskaper styres av adminstrasjonen eller en stor aksjonær alene. Å notere et selskap på børs innbærer tilgang til kaptial og tilsvarende redusert makt.

Godtgjørelse til ledende ansatte er noe vi har hatt og kommer til å ha fokus på fremover. Det oppfatter vi at samfunnet forventer. I løpet av sommeren vil vi gå gjennom godtgjørelse til administrende direktør i norske børsnoterte selskaper og sammenligne totale kostnader for kompensasjon med relevante finansielle nøkkeltall. På den måten vil vi i større grad bli i stand til å vurdere om lederens godtgjørelse er i samsvar med verdien som er skapt for aksjonærene.

Følg oss her på bloggen så får du vite resultatet av undersøkelsen!

God påske!

Hilsen Jeanett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *