Meny

Land-for-land inn i verdipapirhandelloven?

Advokatfirmaet Arntzen de Besche har vurdert hvordan land-for-land rapportering for flernasjonale selskaper som driver virksomhet innenfor utvinningsindustrier (olje-, gass- og gruveindustri) kan innføres i norsk rett.

Utredningen er gjort på oppdrag av Publish What You Pay Norge (PWYP Norge) og ble presentert på et åpent møte på Utviklingshuset mandag.

Arntzen de Besche mener at en måte regulere dette på er å innta rapporteringskravet i verdipapirhandellovens §5.5, og at bestemmelsen kan gis slik ordlyd: Utsteder av aksjer skal i årsrapporten gi opplysninger om alle betalinger til annen stat, offentlig organ i annen stat eller utenlandske statlige selskaper for kommersiell utvinning av naturressurser. Departementet kan i forskrift gi regler om hvilke betalinger dette gjelder, hvilke mottakere som skal omfattes, hvilke opplysninger som gis, rapporteringspliktens anvendelse for underliggende selskaper av utsteder, og nærmere regler om gjennomføring av rapporteringen.

Som vi har skrevet før her på bloggen har regjeringen i sin handlingsplan mot økonomisk kriminalitet sagt at den vurderer om det kan være grunnlag for innføring av land-for-land prinsipper, enten som ledd i prosessen med eventuelle nye EU-regler på området, eller på selvstendig grunnlag.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche skriver i sin utredning at et vektig argument for at Norge skal innlemme utvidede rapporteringsforpliktelser i norsk rett på selvstendig grunnlag er den ledende rollen Norge har tatt i arbeidet for godt styresett og økt åpenhet i utvinningsindustrien. Blant annet er Norge det første OECD-landet som har implementert Extractive Industries Transparency Initiative. Ved å lovfeste en forpliktelse for land-for-land rapportering vil Norge kunne bidra til global anerkjennelse av dette virkemiddelet.

Statssekretær Roger Schjerva sa at han hadde overlevert utredningen til Finanstilsynet for gjennomgang og at regjeringen vil følge saken opp i Norge, i Norden og i EU.

Dette synes vi er svært håpefulle nyheter! Les hele utredningen fra Advokatfirmaet Arntzen de Besche og følg utviklingen videre blant annet her på bloggen.

Hilsen Jeanett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *