Meny

Hva gjør man med leverandører i hardt vær?

Alle har leverandører

Alle organisasjoner har leverandører, og alle som har leverandører vil kunne oppleve at media fanger opp kritikkverdig forhold hos en av sine. Alternativt avdekker man selv slike forhold gjennom leverandøroppfølging og arbeid med samfunnsansvar. Så hva gjør man? Kaster man dem ut med brask og bram og kansellerer kontrakten, eller går man i dialog og krever forbedring? Ulik strategi. Hvilken strategi man velger er selvsagt forbundet med en rekke ulike forhold, men likevel mener vi det er viktig og riktig å tenke over dette. Helst før saken ligger på bordet.

Ønsker dialog

Målet for KLPs strategi er å være en pådriver for bærekraftig forretningsdrift, både som eier og som innkjøper. I KLP har vi lang erfaring med dialog med selskaper som bryter våre prinsipper for ansvarlige investeringer, det være seg menneskerettigheter, arbeidstagerrettigheter, miljø, anti-korrupsjon og andre forretningsetiske prinsipper. Vi ønsker at vår dialog skal være tydelig og åpen, og vi kommuniserer derfor våre krav for å fortsette samarbeidet:

1. den rapporterte hendelsen har opphørt
2. leverandør har håndtert den rapporterte hendelsen og konsekvensene på en ansvarlig måte
3. leverandør har systemer og rutiner på plass for å forhindre at lignende skjer i fremtiden
4. punkt 1-3 er verifisert av tredjepart

Ulike typer kritikkverdige forhold krever ulik behandlingstid og behandlingsformer men KLP ønsker dialog under prosessen, og vi ber om at statusrapport og handlingsplaner for å følge utviklingen.

Samtidig er det viktig å kunne benytte andre virkemidler hvis dialog ikke er mulig eller ikke fører frem. For vårt eierskap vil vi da ekskludere selskapet fra vår investeringsportefølje og for andre forretningspartnere vil det bety å avslutte avtalen. For oss er det naturlig at vi som hovedregel følger samme prinsipper og prosess for oppfølging og påvirkning på alle våre forretningspartnere. Vårt mål er det samme –å påvirke våre leverandører og andre forretningspartnere til en langsiktig og bærekraftig utvikling.

Hilsen Eli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *