Meny

Nominasjon av kandidater til «Ikke for enhver pris»

Vet du om en person, organisasjon eller aktør innen offentlig sektor som har gjort noe særskilt for å fremme etikk knyttet til innkjøp? Noe som vi andre bør lære av? KLP skal dele ut en pris for å fremme etisk aspekter i leverandørkjeden i offentlig sektor, og i juryen sitter både Difi, IEH og fjorårets vinner. Og nå ønsker vi at du nominere kandidater!

Hvem kan få prisen?
Kommuner, helseforetak, offentlige etater, departementer og andre offentlige virksomheter kan tildeles prisen. Vi er på jakt etter kandidater som har jobbet konkret og målrettet med å stille etiske krav til leverandører og/eller drevet aktivt informasjonsarbeid og kunnskapsformidling. Kandidaten kan være pådriver for videreutvikling, være engasjert i debatter eller ha stått frem som talsperson for temaet. Prisen består av heder og ære, samt en utmerkelse.

I fjor fikk Helse Sør-Øst etikk-prisen for sitt syvmilssteg innen arbeidet med å stille, og følge opp, etiske krav til sine leverandører. Hvem fortjener utmerkelsen i år?

Hva menes med ”etiske aspekter”?
Etiske aspekter i leverandørkjeden kan være å fremme arbeidstagerrettigheter, menneskerettigheter, og forhindre korrupsjon/bestikkelser og sosial dumping i innkjøp.

Hva er formålet?
KLP ønsker å støtte og videreføre et godt initiativ ved å dele ut en pris for etisk handel og arbeidet med etikk i leverandørkjeden.

Hvordan nominere?
På klp.no finner du oversikt over hvilke kriterier nominasjonen skal inneholde, skjema for nominering av kandidater og kontaktinformasjon. Fristen er 21. august 2011.

Prisen er knyttet til konferansen for fairtrade og etisk handel som finner sted i Sauda i fra 21. til 22. september ( http://www.fairtrade-kommunesauda.no). 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *