Meny

Flere eiere har kommet på banen

Som stor investor på Oslo Børs har KLP aksjer i mange selskaper. Vi stemmer på generalforsamlingen til de aller fleste av disse, hvilket innebærer over 100 generalforsamlinger og over 1200 saker under generalforsamlingssesongen.

Vi har nok en gang gjort opp status og gjennomgått hva resultatene på generalforsamlingen faktisk ble. Gjennomgangen viser at:

  • En litt større andel av eierne på Oslo Børs benyttet sin stemme i år, men det er tross alt ikke fler enn i snitt 54 prosent av eierne som stemmer på generalforsamlingene.
  • Motstanden fra eierne har generelt økt. Det er for det første flere forslag som ble nedstemt av aksjonærene i år enn tidligere. For det andre er det flere av de godkjente sakene som hadde et stort antall stemmer mot.
  • Det er også betydelig flere aksjonærforslag som er fremmet under årets sesong enn tidligere år.

Blant annet dette kan du lese om i KLPs rapport om generalforsamlingsresultatene. Her er også lister over forslagene som ble nedstemt, samt de forslag som ble godkjent men med stor motstand.

I Dagens Næringsliv i dag sier KLPs Jeanett Bergan at «det er positivt med et økende engasjement blant aksjonærene. Det er bra for både selskapene på Oslo Børs og ikke minst for aksjonærene i forhold til verdiskapning. Det er derfor vi bruker tid på dette.»

Hva vi har stemt på de enkelte selskapenes generalforsamlinger kan du sjekke på vår hjemmeside.

Hilsen Heidi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *