Meny

Har Global Compact aktiviteter i Norge?

Svaret kan både være ja og nei….

KLP vil gjerne være en positiv pådriver for samfunnsansvar både i Norge og internasjonalt. Dette er viktig for oss både i egenskap av å være investor, innkjøper – og for å utvikle egen organisasjon. Derfor var vi vertskap og en av initiativtagerne for å samle de norske Global Compact medlemmene i KLP-Huset den 7. september 2011. Bak initiativet stod også UNDP, NHO, Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet, IEH, Statoil, Choice Hotels og D.TEK (som er aktiv i GC nettveket i Ukraina).

Trude Andersen, Cathrine Dehli, Erik Lundeby og Baiba Rubesa i paneldebatt. Henrik Munthe i forgrunnen.

For en utenforstående synes aktiviteten knyttet til Global Compact i Norge som liten. Likevel vitner den gode oppslutningen om dette møtet om interesse og engasjement blant de norske medlemsbedriftene.

Hvorfor er det lite aktivitet knyttet til GC i Norge?
Det finnes ikke et norsk GC-nettverk, kun et Nordisk. På den annen side er det så mange initiativer knyttet til samfunnsansvar i Norge at vi som jobber med samfunnsansvar kan gå på møter og foredrag så å si daglig. Det er et tankekors at disse initiativene ikke er bedre koordinert. Et annet tankekors er at selv om det er mange initiativ som omhandler arbeidstagerrettigheter, menneskerettigheter, miljø og antikorrupsjon – knyttes de ikke til GCs 10 prinsipper.

Møtet vi hadde hos KLP gav oss ikke opplagte løsninger, men veldig gode diskusjoner. Diskusjonene vil videreføres og vi håper de baner vei for videre aktivitet knyttet til GC – og bedre koordinering av de mange supre tiltakene og initiativene der ute.

Har du gode ideer eller tanker knyttet til GC-aktiviteter i Norge? Kommentèr gjerne nedenfor!

Vennlig hilsen
Eli Munkelien

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *