Meny

Miljø-opprop for Enova!

Bellona har tatt initiativ til opprop for Enova, og har fått med seg 25 andre organisasjoner. KLP Eiendom er en av disse.

Klimaproblemet er en av de største utfordringene vi står ovenfor. Norge må få på plass en avklart og helhetlig energipolitikk for å arbeide mot dette målet. Enova bør være et vesentlig verktøy i en holistisk politikk for å oppnå klimaforlikets målsetninger, heter det blant annet i oppropet som vi ønsker å dele videre.

I disse dager legger regjeringen siste hånd på statsbudsjettet – samtidig skal olje- og energidepartementet skrive en ny avtale med Enova om hvilken rolle Enova skal ha framover. Enova må styrkes, men frykten er at Enova vil bli svekket denne høsten.

Enova har de siste årene vært styrt etter et langsiktig, overordnet arbeidsmål, samt noen kortsiktige og konkrete resultatmål innenfor vind og varmeproduksjon. Resultatmålene har vist seg å være et viktig styringsverktøy for Enovas prioriteringer.

Nå er det på tide å sette nye mål. Denne gangen bør de konkrete delmålene rettes mot energieffektivisering. Energieffektivisering er sentralt for at vi skal nå målene for andel fornybar energi, noe som Norge er forpliktet til gjennom fornybardirektivet.

Partene bak dette brevet er enige om at Enova trenger ytterligere midler for å løfte innsatsen på energieffektivisering, konvertering fra fossile energikilder og støtte til ny og uprøvd teknologi.

Konklusjon: Vi trenger et styrket Enova!

• Enova må få økte bevilgninger i takt med økte oppgaver
• Konkrete mål og delmål må settes for energieffektivisering i bygg
• Ørepåslaget på nett-tariffen må opprettholdes
• Støtten til utprøving av ny og umoden teknologi må økes
• Resultatmålet for oljefyr i boliger og næringsbygg må være full utfasing innen 2020

Hilsen
Eskild Rolstad, utviklingsdirektør i KLP Eiendom
Eli Bleie Munkelien, direktør samfunnsansvar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *