Meny

Bidra.no – en ide om frivillighet gjennom tastetrykk

I april 2012 lanseres bidra.no – et splitter nytt nettsted hvor du kan promotere din hjertesak.

For et par år siden tok George Gabriel og Marcelle Askew kontakt med meg. De ville gjerne ha noen innspill for å realisere sin hjertesak. De presenterte en ide om et nettsted som satte giveren i sentrum – ikke saken eller organisasjonen som ønsket penger. De så for seg et nettsamfunn hvor gode formål fant sin engasjerte, frivillige sjelevenn. Tanken var at også små initiativ og arrangementer skulle kunne tiltrekke seg oppmerksomhet, få midler og frivillige ressurser.

Frivillig sektor – 92 milliarder i Norge
Behovet for frivillighet er økende, både i og utenfor Norge. Den frivillige sektor er heller ikke ubetydelig i seg selv med 114 600 frivillige årsverk og 71 500 betalte årsverk. Beregninger fra SSB viser at verdiskaping fra frivillig sektor utgjorde 92 milliarder i Norge i 2010.

Pengene i denne bransjen kommer hovedsakelig fra offentlig sektor; både kommune og stat bevilger penger til støtte av ulike organisasjoner, foreninger og arrangementer. Det samme gjelder bedrifter og stiftelser. Tid og arbeidskraft kommer som oftest fra privatpersoner. I økende grad ser vi også at privatpersoner bidrar med økonomisk støtte, for eksempel via testamentale gaver.

KLPs samfunnsansvar
For en tid tilbake kunne vi lese om ordføreren i Sørreisa i Troms, som bestemte seg for å gi 10 000 kr hver måned fra sin egen lommebok til å støtte frivilligheten. Behovet for frivillighet øker, mens det økonomiske bidraget fra det offentlige blir mindre.

Samfunnsansvar handler om å bidra til å løse samfunnets utfordringer gjennom egen forretning. Majoriteten av KLPs kunder er kommuner. Spørsmålet blir hvordan KLP kan bidra til at premissene for frivillighet i kommunenorge bedres – gjennom vår kompetanse og engasjement.

Hva skjedde så med George og Marcelle og deres hjertesak? Ideen ble presentert for Stiftelsen Soria Moria – en interesseorganisasjon for frivillig sektor i Norge. Her tente man på ideen og KLP gikk etter hvert med på å støtte – både med penger og kompetanse – et forprosjekt hvor man skulle analysere tilsvarende initiativer i andre land og skaffe grunnlaget for veien videre.

Stiftelsen Soria Moria – snart klare med Bidra.no
Etter ett års iherdig jobbing av Stiftelsen Soria Moria blir www.bidra.no snart lansert. Her kan du kjøpe en geit i julegave til onkel Per eller gi tid og kompetanse til å hjelpe en elev med matteleksen. Du kan lage en egen innsamlingsaksjon for Lise og fotballvenninnene som ønsker å komme seg til Norway Cup. Du kan testamentere penger til Jazzforumet som har gitt deg så mange gode opplevelser opp gjennom livet – og du kan lett finne organisasjoner som trenger pengestøtte når katastrofer oppstår rundt om i verden.

Flere bedrifter er nå med på laget – både Finn, DNB og Deloitte med flere. Vi er fortsatt ved den spede begynnelse og det er mange usikkerhetsmomenter. Men tenk om det blir en suksess! Tenk så spennende!

Hilsen Eli

2 kommentarer

  1. gold account sier:

    Det er videre ønskelig med offentlig styring og kontroll med hvilke tiltak og formål som skal tilgodeses med offentlige midler. Fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner medfører at staten blir en vesentlig bidragsyter gjennom tapte skatteinntekter. En begrensning av fradragsretten forhindrer dermed at svært bemidlede givere kan kanalisere store offentlige midler til sine private, ideelle preferanser. Det offentlige støtter en lang rekke frivillige organisasjoner, men slike offentlige bidrag til ideelle formål bør som hovedregel gis etter en helhetlig avveining mellom ulike formål. Ut fra disse hensynene bør ikke fradragsretten for gaver til frivillige organisasjoner utvides.

    1. Jeg ser at innlegget til «Gold Account» er en avskrift fra svar på et Dok. 8-forslag fra daværende Finansminister Kristin Halvorsen (SV). Svaret fra Halvorsen omfatter økt fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner, og bidra.no engasjerer seg ikke i slike politiske problemstillinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *