Meny

Fra ord til handling; KLP Norfund Investments

Investeringer for bærekraftig utvikling, hva er det? Utfordringen er at det finnes mange gode svar på akkurat dette spørsmålet. Hva skal man velge, som best kan sikre avkastning til pensjonskundene og avkastning til samfunnet, men ikke bryte med etiske prinsipper?

Ambisjoner
KLP skal skape avkastning på pensjonen til mer enn 550 000 nordmenn og vi forvalter totalt over 300 milliarder kroner. For oss er det ikke likegyldig hvordan avkastningen på pengene vi forvalter blir skapt. Vi ønsker å være en ansvarlig finansiell investor og eier, og vi benytter ulike virkemidler for å skape langsiktig og bærekraftig verdiskaping.

Banebrytende investeringsavtale
Derfor er det med spenning og stolthet vi presenterer et helt nytt investeringsselskap, KLP Norfund Investments. I dag signerer Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund, og jeg en avtale om saminvesteringer på til sammen 1 milliard kroner i prosjekter i utviklingsland som skal bidra til en bærekraftig utvikling. Dette er første gang en institusjonell investor som KLP inngår denne type samarbeid, og vi er glade for å ha funnet en sterk og solid partner i Norfund.

Fra ord til handling
I juni var KLP med på et initiativ, sammen med 14 nordiske selskaper som er medlemmer av FNs Global Compact, hvor vi fremsatte tre konkrete forslag til tiltak for å se på hvordan bedrifter kan bidra mer til bærekraftig utvikling med utgangspunkt i FNs søkelys på bærekraftig energitilgang. Tilgang til energi er helt nødvendig forutsetning for vekst og velstandsutvikling.

Nå går vi fra ord til handling: Norfund og KLP har avtalefestet å investere 500 millioner kroner hver over en femårsperiode i prosjekter innen fornybar energi (sol, vind og vann) og finans, primært i Afrika. Investeringene vil baseres på kommersielle risiko- og avkastningsvurderinger. Samtidig vil det bli stilt strenge krav til miljømessige og sosiale forhold.

De siste tiårene har asiatiske utviklingsland toppet vekststatistikkene, og analyser viser at frem mot 2015 vil de fleste av verdens raskest voksende økonomier være afrikanske. Diversifisering inn i nye markeder er derfor interessant for KLP, fordi vi er langsiktig investor. Disse har stort potensial med tanke på fremtidig økonomisk utvikling. I tillegg ønsker vi at investeringene bidrar til en bærekraftig utvikling i de landene hvor investeringene blir foretatt.

Nytt kapittel
Siden 2003 har vi tatt kontakt med selskaper vi mener har brutt internasjonale normer for å påvirke dem til å endre adferd. FNs Global Compact og de ti prinsippene som ligger der, er en viktig inspirasjonskilde for vårt arbeid med ansvarlig forretning og aktivt eierskap.

Vi utviser aktivt eierskap ved å bruke vår stemmerett på generalforsamlinger i selskaper der vi er aksjonær. Vi ekskluderer selskaper som bryter med de etiske minstekrav som verdenssamfunnet har satt og som ikke viser vilje til å rydde opp i forholdene vi påpeker. Alt dette gjør vi fordi vi ønsker å bidra til en litt bedre verden. Men vi vil mer!

Investeringer for bærekraftig utvikling er et nytt og spennende kapittel i denne historien. Slik vi ser det er dette er vinn-vinn situasjon, og vi gleder oss over et nytt og innovativt samarbeid.

Mvh

Sverre Thornes
Konsernsjef i KLP

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *