Meny

Handler godkjenningsordninger om samfunnsansvar?

Hva betyr samfunnsansvar for forsikrings- og bankbransjen? Er samfunnsansvar det første du tenker på når noen snakker om forsikring og bank?
Antagelig ikke. Det er bransjer som til dels sliter med dårlig omdømme. Media har skrevet om innfløkte spareprodukter solgt til både garva spekulanter og til hvermansen. Og omdømmet har sunket. I et fagtidsskrift for samfunnsansvar, Ethical Performance, presenterer Mallen Baker to historier fra forsikringsbransjen. De stammer riktig nok ikke fra Norge, men den tegner et interessant bilde.

Betale for godt omdømme eller betale for dårlig omdømme?
Den ene historien omhandler en bilulykke hvor den ansvarlige for ulykken har begrenset forsikring, og som i eierskifteforsikring kan de skadede da få dekket tap gjennom din egen utvidede forsikring. Historien ender med at de som kom til skade møter sitt eget forsikringsselskaps advokat i retten, hvor han prosederer mot deres sak og for den ansvarlige for ulykken. Den ansvarlige for ulykken har blitt overtalt til å endre sin forklaring og nekter nå skyld. Saken blir kjent og det blir stor pressedekning av saken, forsikringsselskapet kommer svært dårlig ut. Resultatet blir selvsagt tapt omdømme, som er en kostbar og tung affære å bygge opp igjen. Og de tapte saken attpå.

Den andre historien beskriver et ektepar som vil tegne forsikring for sitt nyfødte barn. Alle papirer er i orden, foruten legeerklæring. Det blir purret titt og ofte men prosessen er treg. Så skjer det tragiske at barnet dør i krybbedød. De ringer forsikringsselskapet og gir beskjed om at de likevel ikke kommer til å trenge forsikringen. Forsikringsselskapet slipper ikke saken. De fatter i stedet et vedtak om å stå ved avtalen hvis legeerklæringen som er på vei i posten ville gitt grunnlag for forsikring. Og det gjør den. Forsikringsselskapet betaler derfor ut erstatning og historien fortelles videre som ild i tørt gress i sosiale medier..

– Begge forsikringsselskapene endte med å betale ut penger. Den ene betaler ennå, mens den andre nok har fått det dekket ’tapet’ gjennom nye kunder og godt omdømme. Kan historien overføres til norske forhold? – neppe, men det har vært noen saker også i Norge, og næringen har iverksatt tiltak.

FNO og etikk
Finansnæringen har de siste årene arbeidet målrettet med etikk, blant annet gjennom å fastsette kompetansestandarder på bransjenivå der det stilles krav om kompetanse i etikk og god rådgivningsskikk. Fra og med i høst har de fem autorisasjons- og godkjenningsordningene i finansnæringen et felles faglig fundament i etikk. En av ordningene er autorisasjonsordning for de som skal jobbe som finansielle rådgivere. Den kom i 2009 og per 1. oktober er 6269 rådgivere er autorisert. På www.autorisasjonsordningen.no kan du selv sjekke om din rådgiver står på listen!

Kan dette kategoriseres som et målrettet tiltak under paraplyen samfunnsansvar?

Etisk forretningsdrift er viktigst viser undersøkelse
Hvis samfunnsansvar skal knyttes til kjernevirksomheten, og hvis samfunnsansvar skal omhandle det interessentene synes er viktigst, er svaret JA! Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) foretok i 2012 en spørreundersøkelse, utført av TNS Gallup, om samfunnsansvar i finansnæringen. Høyest score, med 31 prosent av befolkningen svarte at etisk forretningsdrift er viktigst i deres vurdering av det å ta samfunnsansvar for en bank og et forsikringsselskap. Dette er samme resultat som i 2011. Deres oppfattelse av hvor viktig etikk er i vår bransje er altså uendret. Spørsmålet er hva mer som forventes… Hva mener du?

Hilsen Eli

1 kommentar

  1. Å etterleve internasjonale normer og bidra til en bærekraftig forretningsdrift lønner seg også økonomisk. Å få et dårlig omdømme vil vise seg negativt på bunnlinjen. Finansbedriftene har derfor ikke råd til å la være å ta et aktivt samfunnsansvar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *