Meny

Reviderte regnskapslover

Frankrike gjør det igjen! Imponerer med revidert regnskapslov som tar integrert rapportering til et helt nytt nivå. Samtidig venter vi fortsatt på Stortingsbehandlingen av forslaget til revidert regnskapslov i Norge. Høringsrunden foregikk i januar 2011 og faren er at den ender som avleggs  allerede før den kommer ut.

Hva skjer i Frankrike?
Paragraf 225 inneholder det mest omfattende kravet til rapportering på samfunnsansvar jeg har sett. Den er en oppdatering fra den franske regnskapsloven fra 2002 som inkluderte krav om rapportering på miljø- og sosiale faktorer i tillegg til virksomhetsstyring (-ESG indikatorer). Den nye paragrafen dekker også ESG og krever rapportering på indikatorer som avfall, forurensning, klima, biodiversivitet, og policy på miljø. Menneskerettigheter, lokal påvirkning, lokalengasjement, interessentdialog, leverandører og kontraktører for å nevne noen av de sosiale indikatorene. Samt indikatorer knyttet til virksomhetsstyring som informasjon om ansatte, fagforening, HMS, opplæring og ikke-diskriminering .

Den reviderte regnskapsloven blir ikke bare mer omfattende, men den omfatter også flere selskaper. Den blir gjeldende for alle selskaper som har virksomhet i Frankrike, uavhengig av om selskapet er Fransk eller utenlandsk. Loven fra 2002 var kun gyldig for selskaper som var noterte på den Franske børsen, men paragraf 225 er gjeldende uavhengig av om selskapet er på børs så lenge verdien av selskapet er høyere enn 100 millioner euro eller har flere enn 500 ansatte. For alle selskapene som er børsnoterte vil loven gjelde fra neste år, men for unoterte selskaper vil den bli faset inn over en treårs periode. Dette vil dermed også få betydning for utenlandske selskaper som opererer i Frankrike og det blir spennende å se om det vil få en dominoeffekt for rapportering i disse selskapene også utenfor Frankrike.

Hva skjer i Norge?
Sist jeg hørte om den reviderte regnskapsloven i Norge var i april. Da fikk jeg vite at finansdepartementet skulle legge forslaget frem for de andre departementene etter sommeren, med behandling i Stortinget etter budsjettbehandlingn. Så da får vi vente litt til da?

Hilsen Eli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *