Meny

#CR2013 – Fra gode intensjoner til positiv handling

Før jul var kalenderen min tettpakket med samfunnsansvarskonferanser og seminarer. Mange kloke ord og mange gode intensjoner ble lagt frem i ulike fora. Så da, kjære lesere, er det på tide å gjøre 2013 om til tilsvarende aktivt år for tiltak og skalering!

Tre spennende konferanser var UDs CSR Oslo konferanse, The Nordic Responsible Innovation Conference som ble avholdt på Oslo Børs og NHD og Nordic Innovations CSR konferanse i Trondheim. Det var også andre hvor samfunnsansvarstema stod på dagsorden, som Difis anskaffelseskonferanse, Norfund’s sommerkonferanse, Zero-konferansen, seminarrekkene om samfunnsansvar og etikk organisert av Forum for utvikling og miljø eller av BI, YS’ samfunnsansvarskonferanse, Carbon Disclosure Project (CDP) launch, Global Reporting Initiative (GRI) G4 seminar, IEH konferansen, Saudakonferansen, Norad konferansen eller Global Compact møter eller andre konferansene utenfor Norges grenser. Og det var ikke en uttømmende liste! Jeg fikk selvfølgelig ikke deltatt på alle disse, men lista og aktiviteten forteller en viktig historie i seg selv. Samfunnsansvar, både bærekraft, etikk, miljø, klima, leverandørproblematikk og rapportering, er fortsatt høyaktuelt.

Men tilbake til konferansenes budskap og kloke ord -hva ble egentlig sagt på noen av de store møteplassene for samfunnsansvarsinteresserte?

Jeg inviterte med Vilde Halin til SRI-sesjonen på UDs samfunnsansvarskonferanse. Hun jobber på vår informasjonsavdeling ved siden av mediestudier. Her er noe av det hun tok med tilbake;

”Det er for få rapporter på en jevnlig basis om bærekraft. De som rapporterer og er åpne er de beste bedriftene, dette er lederne”, i følge talerne på Corporate Social Responsibility Oslo konferansen 2012.

Selskapets egeninteresse

— Jeg håper å se mer business innovasjon løfte folk ut av fattigdom og at det vil ha en innvirkning på energi, klima, vann, biologisk mangfold, landbruk, matproduksjon, korrupsjon og likestilling. Kort sagt, jeg håper å se flere bedrifter som ivrige og effektive drivere av utviklingen. Vi bør mine oss selv om at CSR faktisk er i selskapets egeninteresse, sa utenriksminister Espen Barth Eide under konferansen.

Deltakere og ledere fra næringsliv, frivillige organisasjoner, akademia, fagbevegelsen og internasjonale CSR-institusjoner møttes i Oslo for å dele kunnskap og diskutere samfunnsansvar. ”Hvordan gjennomføre internasjonale initiativer for næringslivets samfunnsansvar” var sentrale spørsmål på konferansen.

Vær åpen

Under plenumssesjonen ble det snakket mye om at selskaper må ta ansvar for sine handlinger og sine feilgrep. Nicolas Bernier-Abad, policy officer for EU-kommisjonen, mente selskaper har forstått at det er viktig å innrømme tap når et tap har skjedd. — Men de gjør ikke det samme når det kommer til miljøet.

Bernier-Abad fortalte at ”å trives med offentliggjort informasjon” vil være nyttig for bedrifter og selskaper. På denne måten kan de delta på en mer effektiv måte. Jens Ulltveit-Moe , som er både norsk investor og grunnlegger og konsernsjef i industriselskapet Umoe, mente det er viktig å presentere seg i forhold til hvordan du har tenkt å opptre.

— Ikke presenter deg selv som ”Mr. Nice guy”, hvis du er en bølle. Da kjører du en veldig høy risiko, sa han.

Han forteller at man kan velge å gjøre et dårlig valg og prøve å skjule det, eller man kan gjøre så godt man kan og fortelle om det.

—Men blir man tatt, er det ingen steder å gjemme seg. Å rapportere og å være åpen er den beste risikoreduseringen en bedrift eller et selskap kan gjøre. Transparens er din rustning, mente Kreutzer, administrerende i FNO.

Gjør det enkelt for investorer

—Hold forretningsplaner enkle. For hvert nye ord som kommer inn burde du ta ett ut, sa Bente Landsnes, leder av Oslo Børs.

Dersom forretningsplanen blir for lang, vil man risikere at ingen leser igjennom hele.

—Jeg tror ikke vi blir mer informerte heller, legger Kreutzer til.

Mer informasjon om konferansen og oppsummering fra konklusjonene kan du finne her.

Innovasjon + CR/bærekraft = hot

– Dette var gjennomgangstema for både The Nordic Responsible Innovation Conference som ble avholdt på Oslo Børs og NHD og Nordic Innovations CSR konferanse som gikk av stabelen i Trondheim. To konferanser på samme uke som omhandlet samme tema, men like i innhold var de ikke.

På konferansen i Trondheim ble ny CSR strategi lansert. Strategien er utarbeidet av Nordisk råd og derfor var nærings- og handelsministre fra alle de Nordiske landene tilstede på lanseringen. De utalte seg om strategien og de nordiske landenes fortrinn. Det er vist typisk Nordisk å være god på samfunnsansvar og bærekraftig innovasjon. Noen debatt ble det ikke, for her var alle ministrene skjønt enige (selv Carsten Hansen, dansk Minister for by, bolig og landdistrikter!! som måtte trå til i næringsministerens fravær, men han innrømmet at han måtte støtte seg veldig til sitt forhåndsskrevne notat for å kunne uttale seg om dette temaet).

Så mye snakk om innhodet i strategien ble det ikke, men vi fikk servert mange virkelig spennende eksempler på innovative forretningskonsepter fra Durat, Aarstidene og flere. Men for de som ikke har sett strategien så har den to hovedmålsettinger:

1. styrke den langsiktige konkurranseevnen til nordisk næringsliv

2. styrke koordineringen av de nordiske bidragene til CSR-arbeidet globalt

For å oppnå disse målsettingene er det valgt ut tre satsningsområder:

1. fremme internasjonale standarder og retningslinjer for samfunnsansvar (f.eks. OECD og ISO)

2. jobbe med risiko og muligheter som ligger i globale verdikjeder

3. styrke rapportering og kommunikasjon på samfunnsansvar

Disse tiltakene bør være kjærkomne i Norge! Det kom frem i klartekst på konferansen Centre for Corporate Diversity arrangerte på Oslo Børs en dag tidligere. Her presenterte Marit Hoel sin studie av de 500 største børsnoterte bedriftene i Norden. Den viste at Norge henger et godt stykke etter både Sverige og Danmark på antall selskaper som har signert Global Compact og som benytter Global Reporting Initiativ som mal for sin bærekraftsrapportering. Kun 13 prosent av de norske selskapene, som er blant de 500 største bedriftene i Norden, benytter GRI, mens 33 prosent av de svenske selskapene gjør det. Og selv om Norge er blant de største giverlandene til FNs Global Compact, og eierskapsmeldingen oppfordr til å signere GC 10 prinsipper, er det kun 7 av 67 av statseide og delvis statseide norske selskaper som har fulgt dette rådet. (les mer i DN ).

Tid for skalering

Også på denne konferansen fikk vi servert spennende historier fra næringslivet. Tallenes tale viser likevel at det er mye prat og for lite handling. Der vi får presentert gode eksempler mangler dessverre ofte skalering. Nisje, pilot og prosjekt er vel og bra, men skalering og bred appell (”mainstream”) er det vi må få til nå.

Da er det bare å brette opp armene og styre virksomhetene inn i et handlekraftig 2013 – Godt nytt år fra Eli.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *