Meny

Nye miljømål

Nytt år og nye muligheter og nye målsettinger. Det er på tide å enes om nye miljømål!

World Economic Forum har plassert klima blant topp tre risiki og i tråd med dette har Oslo satt som mål å være klimanøytral innen 2050. Et mer hårete mål kan man vel knapt tenke seg. Her er det bare å brett opp ermene og bidra alle mann!

I KLP er det miljøkomiteen som lager innstilling til konsernledelsen om nye miljømål. I januar ble både kortsiktige og langsiktige miljømål vedtatt. I tillegg har styret i KLP Eiendom vedtatt nye miljømål for eiendomsforvaltningen. Miljø står sentralt i KLP Eiendoms strategi – KLP Eiendom skal være ledende innen miljøvennlig utvikling og forvaltning av eiendom.

Viktig med riktig fokus
Når vi jobbet frem disse målene var det særlig tre elementer som var viktig:

1. at de skulle oppfylle forpliktelsene vi har gjennom tilslutning til frivillige standarder som FNs Global Compact, og miljøstandardene vi er sertifisert etter, og at de skulle støtte opp under KLPs Miljøpolicy
2. at de omfatter det som er vesentlig, og luker ut uvesentligheter
3. at de var ambisiøse, men også realiserbare.

Det er en enkel faktor som viser vår påvirkning på klima: Co2 utslipp. Analysen KLP Eiendom utarbeidet viste at det er særlig tre aspekter som har størst effekt på vårt co2 utslipp: energiforbruk, materialvalg og transport. I tillegg er det viktig å jobbe med avfallshåndtering.

Våre nye mål
Langsiktig mål (10-20 år) for hele KLP:

1. Halvere vårt CO2 utslipp med 50 % fra utslippsnivået i 2009 innen 2030
2. Papirløst innen 2030
3. 80 % sorteringsgrad på avfall innen 2020
4. 50 % av våre 100 største leverandører skal ha et dokumentert miljøstyringssystem innen 2020

Kortsiktig mål (1 år) for hele KLP:
1. 5 % reduksjon co2 per ansatt og 3,5 % reduksjon av energiforbruk i egendriftede bygg målt i temperaturkorrigerte tall for 2012
2. Redusere papirforbruket med 15 % med utgangspunkt i produksjonstall fra internprint
3. 60 % sorteringsgrad på avfall i egne kontorer
4. 30 % økning av våre 100 største leverandører som har et dokumentert miljøstyringssystem.

Reviderte miljømål for KLP Eiendom
KLP Eiendom skal målrettet arbeide mot et gjennomsnittlig energiforbruk som er i tråd med kundens forventninger og hva som forventes av en eiendomsaktør med høy miljøprofil. Måltallet påvirkes av drift, kjøp og prosjekt.

1. Energireduksjon på eksisterende eiendom gjennom kostnadseffektive tiltak, 3-4% reduksjon/år.
2. Kjøp av eiendom, energiforbruk under 180kwh/m2 for kontor alternativt skal investeringen ta høyde for enøk-tiltak.
3. Prosjekt, Nybygg minimum B, Totalrehabilitering minimum C.

Miljøtips?
Nå er vi er godt i gang med å definere og allokere tiltak, som jeg har stor tro på skal få oss i mål! Men vi trenger selvsagt tips til flere tiltak. Har du ideer eller spørsmål hører vi svært gjerne fra deg!!

Hilsen Eli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *