Meny

Tilbakemeldinger fra CDP

KLP har i flere år vært samarbeidspartner til Carbon Diclosure Project (CDP) – i Norge. Det var derfor med litt nerver vi fylte ut CDPs spørreskjema om våre prestasjoner for klima, og ventet på score for vår rapportering.

Det er egentlig kun de største børsnoterte selskapene som blir bedt om å rapportere; vi andre må be pent om å få lov, men dette var noe vi ønsket siden vi er CDPs norske partner og vi som en del av vår eierskapsutøvelse ber om at selskaper vi investerer i skal rapportere gjennom CDP.

Rapportering er et viktig element for å få til endring. At det som måles blir gjort – what get’s measured get’s managed – ble også poengtert i Wall Street Journal av Bill Gates nylig. Måling og rapportering er nøkkel til fremgang også for FNs tusenårsmål skriver han i en laang artikkel. Men det var en avsporing! Tilbake til CDP. Vi støtter CDP fordi vi mener flere bør rapportere og være åpne om hvordan de jobber med å redusere sine klimautslipp, og at det vil føre til flere og bedre tiltak.

I spørreskjemaet beskriver vi hvordan vi jobber med klimaspørsmål innenfor følgende områder:
• ledelse og strategi
• risiko
• muligheter
• rapportering av utslipp
• reduksjon av utslipp
• verifikasjon og interessentdialog

For disse seks områdene får man både en vurdering av kvalitet og omfang av rapporteringen (disclosure score) og en vurdering av faktiske tiltak og resultater (performance score).

Hvordan gikk det for KLP?
Ved å åpne lenken kan du selv vurdere, men CDP ga uttrykk for at de var imponert – ikke minst siden dette bare var andre gang vi rapporterte. Vårt resultat er 78 B, mens gjennomsnittet for alle respondenter er 48 D (på en skala fra 0-100 og E-A). Resultatene per område varierer noe. Vi får dårligst «disclosure score» på spørsmålene om risiko og muligheter, og til dels om ledelse og strategi. Der vi er gode er på rapportering av utslipp, håndtering av data og utslipp samt verifikasjon og interessentdialog. På to av disse områdene scorer vi 100 prosent.

Risiko og muligheter
Risiko og muligheter er områder der det er vanlig å score lavt. Både gjennomsnittet for vår bransje og for samtlige respondenter er lavere enn vår. Derfor er det kanskje temaet ledelse og strategi, hvor vi scorer under gjennomsnittet, som er mest alarmerende for KLP. Dette vil vi se nærmere på! Enkelte deler vil vi dog ikke kunne imøtekomme. Blant annet har vi ikke bonussystem for ledelsen og derfor vil vi heller ikke gi bonus basert på klimaarbeidet. Andre elementer er det absolutt verdt å se nærmere på og jeg er spent på om vi vil klare å forbedre oss, men også spent på om gjennomsnitt score for alle som rapporterer vil øke i 2013. Det skal vi også jobbe for!

Hilsen Eli

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *