Meny

Mer mikrofinans

Investeringer for bærekraftig utvikling er høyt på agendaen i KLP. Vi er allerede investert i fornybar energi i Afrika og i mikrofinans i utviklingsland hvor det er underskudd på tilgjengelige finansielle tjenester, men vi ønsker å gjøre mer!

Det er derfor veldig gledelig at Norwegian Microfinance (NMI) i sommer etablerte et tredje fond, hvor KLP gikk inn med 4 mill USD (ca 23 millioner kroner). De andre partnerne i NMI gikk også inn med nye midler som gav det tredje fondet en kapital på 32 millioner USD.

NMI ble etablert i 2008 og er et samarbeid mellom offentlig og private investorer i Norge. Norfund er inne fra myndighetssiden, og fra privat sektor er  Ferd, DNB, Storebrand i tillegg til KLP partnere. Målsettingen med å etablere NMI er å gi fattige mulighet til selv å bekjempe fattigdom, kreere jobber og økonomisk bærekraft i utviklingsland. Dette gjøres gjennom å gi støtte og investere i mikrofinansinstitusjoner.

Støtte vil ikke bare si å gi tilgang på kapital, men også å finansiere prosjekter for å profesjonalisere mikrofinansinstitusjonene og øke kompetansen hos deres ansatte. Prosjekt finansieringspenger er gitt av Norad og Utenriksdepartementet og forvaltes av en egen komité.

Resultater
Ambisjonene er høye, og det samme er standarden som er satt. Her skal finansiell avkastning balanserer med avkastning i form av bærekraftig utvikling – ikke fritt for dilemmaer! Det er litt tidlig å konkludere på resultater siden NMI foreløpig befinner seg i investeringsfasen på de to første fondene, men så langt er det lite mislighold av lån og forventet avkastning, men risikoen er selvsagt høy. Det har også tatt lang tid å etablere et godt regime for prosjektfinansieringen, men utviklingen går i riktig retning. Vi ser frem til spennende rapportering på både økonomiske og sosiale indikatorer fremover!

For mer info: www.nmimicro.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *