Meny
GCNN

10 år med det nordiske Global Compact- nettverket:

Er det fortsatt liv laga?

En undersøkelse gjort blant norske bedrifter og organisasjoner som har signert FN- initiativet Global Compact (GC) viser flere interessante funn. 

I forrige uke markerte NHO at Norge har tatt over rollen som leder for det nordiske Global Compact- nettverket  (GCNN). Det er en gyllen mulighet til å øke kjennskapen og aktiviteten i Norge. Spørsmålet er hvordan vi skal få det til?

For å svare på det må vi både vite hvilke temaer norske bedrifter er interessert i, og hvilken form initiativene bør ha.

Hva svarer de?
NHO sendte nylig en undersøkelse til alle de 80 norske organisasjonene som er tilsluttet GC, med en svarprosent på over 40 prosent. Svarene bekrefter betydningen av GC i arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft: Hele 86 prosent mener de ti prinsippene som ramme for arbeidet med samfunnsansvar er veldig/svært viktig.

I tillegg er verdien av å være i et godt fundamentert nettverk hvor man kan diskutere dilemmaer med andre bedrifter, viktig. Litt overraskende vurderes relasjonen til FN og initiativene fra sekretariatet for GC i NY som mindre viktig. Faktisk anses arbeidet med å rapportere (GC Communication on Progress) som mer viktig.

I hvilken grad man skal ha aktivitet per land har vært diskutert i nettverket tidligere. Her er det klar tale fra respondentene. Over 80 prosent støtter økt aktivitet knyttet til GC i Norge og over 80 prosent ønsker å utvikle sektorvise eller tematiske arbeidsgrupper. I tillegg er det 68 prosent som er interessert i samarbeid med andre nettverk, og her er det allerede påbegynt et interessant arbeid vi håper å fortelle mer om snart.

Korrupsjon og klima på topp
De siste spørsmålene i undersøkelsen tok for seg hvilke temaer, innen GC ti prinsipper, som opptar bedriftene mest. Her skiller klima og korrupsjon seg ut som mest viktig. Ingen av respondentene mener disse to temaene er lite viktig.

Vi har altså fått gode innspill til både hvilke temaer som norske bedrifter har høyt på agendaen i sitt arbeid med samfunnsansvar, men også type initiativer som vil bli satt pris på. For å gjøre innspillene om til handling har vi etablert en samarbeidsgruppe bestående av UNDP, Innovasjon Norge og den norske styringsgruppen hvor NHO, Kongsberggruppen og KLP sitter. Vi vil gjerne ha med flere gode krefter og vi vil gjerne ha flere gode innspill, så kontakt oss gjerne. Målet er økt aktivitet og engasjement for GC som ramme for samfunnsansvar i Norge!

For deg som ikke kjenner til Global Compact
GC et initiativ Kofi Annan tok i 1999 – det er utopi å tro at vi skal nå vårt felles mål om en bærekraftig utvikling uten bedrifters aktive medvirkning, sa han. Han etablerte derforFN initiativet Global Compact, som omfatter ti prinsipper for arbeidstagerrettigheter, menneskerettigheter, miljø og anti-korrupsjon, som et minste felles krav til organisasjoners og bedrifters oppførsel. GC har etter det blitt verdensomspennende og har bidratt til at man har et felles normsett og et felles språk for å diskutere samfunnsansvar, på tvers av bransjer, land, politikk og kultur. Initiativet er organisert i næringsdrevede nettverk. Det nordiske nettverket er ett av de eldste, og samtidig en av svært få som som inkluderer flere land. Det er ingen binding til å være med i nettverket selv om man signerer prinsippene.

I Norge er det 70 bedrifter som har signert prinsippene og det er ca 80 norske organisasjoner som er medlem i det Nordiske GC nettverket.

Global Compacts ti prinsipper:
1. Støtte internasjonalt anerkjente menneskerettigheter innen de områder bedriften opererer
2. Sikre at selskapet ikke medvirker til brudd mot menneskerettighetene
3. Anerkjenne foreningsfriheten og retten til å føre kollektive forhandlinger
4. Avskaffe alle former for tvangsarbeid
5. Fjerne bruken av barnearbeid
6. Avskaffe diskriminering i sysselsetting og yrke
7. Støtte «føre-var»-prinsippet i miljøspørsmål
8. Ta initiativ til å fremme miljøansvar
9. Oppfordre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
10. Bekjempe all form for korrupsjon, inklusive utpressing og bestikkelser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *