Meny

God beslutning, godt valg!

Lørdag offentliggjorde Finansminister Sigbjørn Johnsen at regjeringen har besluttet å innføre krav om land-for-land rapportering for norske utvinningsselskaper. Det er en god beslutning og jeg er stolt over å bo i et land som tør gå foran. Selv om det er prosesser for slik lovgivning både i EU og USA – viser Norge vei ved å stille meningsfulle krav til nytte for samfunnet, kapitalmarket og investorer.

KLP har vært en pådriver for land-for-land rapportering. Vi mener det er et godt virkemiddel som vil bidra til bærekrafitg kapitalmarkeder. Som eier i mer enn 2000 selskaper verden over er vi avhengig av at kapitalmarkedet utvikler seg i positiv retning. Økningen i bruk av skatteparadiser og skjulte kapitalstrømmer har vært enorm og det er vanskelig å se hvordan og i hvilken grad dette faktisk påvirker kapitalmarkedet. Tidligere i år utstedte Apple verdens største obligasjonslån for å betale utbytte til sine eiere. Selskapet måtte altså lånefinansiere utbyttebetalingen fordi kontantstrømmen i selskapet var låst i lavskattland og en hjemføring av inntektene ville utløst en enorm skatteregning for selskapet i hjemlandet USA.

Dette er bare en side av saken og ett selskap som eksempel. Det sosiale aspektet knyttet til ressursrike, men fattige land er en annen side. Ved å få åpenhet om eierforhold, ressurser/reserver, kostnader, skattebetalinger med mer vil lokale myndigheter og internasjonale selskaper ansvarliggjøres og lokalbefolkningens rettigheter vil sikres. En positiv sideeffekt ved slik rapportering er et effektivt bidrag til bekjempelse av korrupsjon og uetisk bruk av skatteparadiser.

Selv om vi tror at innføring av land-for-land rapportering vil ha svært positive samfunnmessige konsekvenser, mener vi hovedargumentet for å integrere disse kravene som en del av regnskapsrapporteringen bør være finansielt – nemlig at rapporteringen er viktig for risiko- og verdivurderinger av selskaper og følgelig for investeringsbeslutninger.

Alt tyder på at det nå går mot regjeringsskifte. Da er det hyggelig å kunne rose sittende regjering for en god og viktig beslutning på tampen!

GODT VALG!

Hilsen Jeanett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *