Meny
Kalkbult

Et ekte kinderegg

Nylig kunne vi lese om et historisk opprop. Miljøvernere og kapitalister ga i samlet tropp et viktig budskap til landets nye regjering om å investere en del av felleskapets formue i fornybar energi.

KLP har allerede besluttet å investere i fornybar energi i et investeringssamarbeid med Norfund. Samtidig som oppropet var nyhetssak i Norge hadde KLP gleden av å besøke Scatec Solars solkraftverkprosjekter i Sør-Afrika. To av prosjektene er KLPs første investering innenfor vårt fornybarprogram.

Scatec Solar har bygget solparken Kalkbult som i disse dager har startet produksjon av strøm og som åpnes formelt i november. Norfund er med å finansierer parken som vil produsere 75 megawatt . Videre har Scatec Solar startet byggingen av ytterligere to solparker, Linde og Dreunberg, som KLP er med på å finansiere sammen med Norfund. Parkene, på henholdsvis 40 og 75 megawatt, er de første i sitt slag i Sør-Afrika da de bygges med trackerpanel som beveger seg med solen. Dette gir en bedre utnyttelsesgrad og høyere produksjon.

Det er rett og slett en fryd å følge solprosjektene. De bidrar med ren energi i et land som har knapphet på energi. Et prosjekt på 75 megawatt dekker energibehovet for 33 000 sør-afrikanske husholdninger. Byggeprosessen er relativt enkel og innebærer små inngrep i naturen. Byggeperioden er kort, omkring et år. Dette gjør at prosjektene har en nokså lav risiko til å være et greenfield-prosjekt. Kort byggetid betyr kort vei til kontantstrøm. Solparkene kobles til allerede eksisterende transformatorstasjoner og strømmen går inn i Sør-Afrikas strømnett. Det er etablert 20 års fastpriskontrakter for salg av strøm fra solparkene til det statlige kraftselskapet Eskom. Kontrakten er videre garantert av sør-afrikanske myndigheter. Prosjektene KLP er investert i vil gi en god finansiell avkastning og vil være en konkurransedyktig investering.

Det som er vel så viktig er hvordan disse prosjektene påvirker lokalmiljøet. Gitt Sør-Afrikas historie må de arbeide svært systematisk for å hindre diskriminering og sikre inkludering og sysselsetting. Prosjektet forplikter seg derfor til å ansette betydelig lokal arbeidskraft innenfor en radius på 50 kilometer. Det betyr at prosjektet skaper arbeid for mange som tidligere ikke har arbeid. Erfaringene fra Scatec Solars første prosjekt, Kalkbult, er svært positive. Prosjektet har bidratt til økt handel og styrket næringsutviklingen i lokalsamfunnet. Eksempelvis solgte de få butikkene som er kun til jul tidligere – nå selger de varer hele året. Ettersom bygge­prosess er kort, vil mange av byggearbeiderne som ansettes ikke ha arbeid etter at parken er ferdig. Men erfaringene fra første prosjekt viser at mange av arbeiderne har fått ny jobb som følge av den arbeidserfaringen og kompetansen de har opparbeidet seg i byggefasen. Totalt fikk mer enn 500 personer opplæring. Videre var det en kvinneandel på over 16 prosent blant de ansatte i prosjektet og kvinner var representert på alle stillingsnivåer.

Det er også regulering knyttet til lokalt eierskap og en stiftelse er satt opp for å administrere dette. Over tid vil de lokale holde en 40 prosents eierandel i prosjektet. Pengene stiftelsen får inn skal brukes til utviklingsprosjekter i lokalsamfunnet.

For KLP er dette spennende, nye investeringer som vil bidra til god finansiell, miljømessig og sosial avkastning. Rett og slett et ekte kinderegg!

Energiunderskuddet i verden er enormt og vi håper flere land følger i Sør-Afrikas eksempel og etablerer lignende fornybarprogrammer. Det vil gi god miljø- og samfunnsutvikling i tillegg til gode investeringsmuligheter.

Hilsen John og Jeanett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *