Meny

Viktig fellesinitiativ

Hva har KLP til felles med organisasjoner som Framtiden i Våre Hender, Greenpeace, Natur og Ungdom, Norsk Klimastiftelse, WWF og Zero? Jo, vi har en felles tro på å høste av mulighetene som ligger i infrastrukturinvesteringer koblet til fornybar energi. I dag sender vi ut et felles brev for et mer langsiktig pensjonsfond!

Uvanlig allianse
Den uvanlig bredt sammensatte gruppen av underskrivere omfatter finansinstitusjoner som KLP, Storebrand, Umoe AS, Scatec, Oslo katolske bispedømme og en rekke organisasjoner innen miljø og utvikling: WWF, Norsk Klimastiftelse, Utviklingsfondet, Framtiden i Våre Hender, Zero, Greenpeace, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

Et slikt samarbeid er langt fra normen i KLP. Og prosessen frem til endelig dokument har vært lærerik for oss, og sikkert flere i gruppen også. Vi har hatt felles mål og enighet om substans, men veldig forskjellig uttrykksform og viklinger. Til slutt har diskusjonen kondensert til hvorvidt vi skulle inkludere/ikke inkludere ordet «også». En rask opptelling viser at over 70 mailer knyttet til dette initiativet ligger i innboksen min. Det har vært mer enn en deadline som har blitt forskjøvet, og diskusjoner og gjennomgang av nye tekstforslag har jeg hatt både kl 9 på morgningen og kl 11 på kvelden. Men det har hele tiden vært klart at dette initiativet er for viktig til å gi opp! Det har vært kun en mulighet – å finne frem til felles løsning.

Hvorfor er dette viktig?
Fornybar energi er helt nødvendig for å få en bærekraftig utvikling. Investeringer i infrastruktur, og spesielt i fornybar energi i fremvoksende markeder, vil kunne bidra med både avkastning og bærekraftig utvikling. Siden KLP allerede har inngått samarbeid med Norfund og dannet et eget selskap (KNI) som investerer i fornybar energi i Afrika er det ikke overraskende at vi tenker dette vil både bringe avkastning og utvikling. Men samtidig innser vi at vårt bidrag er lite i forhold til muligheter og behov. Vi har også tidligere snakket om skalering, og igjen trekker vi det opp som en viktig faktor. SPU vil kunne bidra betydelig til skalering, og samtidig redusere risiko og åpne nye muligheter for andre investorer. Sammen vil vi virkelig kunne gjøre en forskjell!

Konklusjon med sjefens ord
-Infrastruktur er et område SPU bør få adgang til å invester i, herunder fornybar energi og distribusjon i blant annet fremvoksende markeder. Vi tror dette vil gi et nytt og lønnsomt bidrag i fondets forvaltning samtidig som slike investeringer vil være viktige bidragsytere til vekst og fremgang i de landene der det blir investert. Det er grunnen til at vi støtter en slik utvidelse av fondets rammebetingelser, sier Sverre Thornes

–          Vi ser frem til videre diskusjon med enda flere – om mulighetene! Du kan lese mer om initiativet på klp.no og brevet kan du laste ned her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *