Meny

Derfor investerer vi i Toyota igjen

At Toyota har vært utelukket har overrasket mange – de er jo så gode på miljø! Og det er sant, men grunnen til utelukkelsen var problemer knyttet til fagforeningsfrihet i Filippinene.

Som så ofte i vår dialog med selskaper ser vi behov for forbedringer på to plan: dels at det aktuelle problemet blir løst i praksis, dels at selskapet har behov for bedre policy og retningslinjer. I dette tilfellet er konflikten om fagforeningsfrihet løst. Arbeiderne i Filippinene har fått en fagforening og mulighet til å organisere seg for de som ønsker. Toyota har i mange år hatt en samfunnsansvarspolicy, men den har ikke nevnt fagforeningsfrihet spesifikt. Derfor har vårt hovedmål i dialogen med Toyota vært at selskapet vedtar en tydelig policy for å unngå slike problemer i fremtiden.

Toyota gjorde et viktig fremskritt med følgende formulering i sin policy: «The company recognizes its employees’ right to freely associate or not to associate in compliance with the laws of the countries in which it operates.» Det vi gjerne skulle sett i tillegg, er en referanse til internasjonale arbeidstakerrettigheter for å unngå tvil i situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom nasjonal lovgivning og praksis og ILOs kjernekonvensjoner. Selskapet ønsker ikke en slik referanse, men mener at deres policy er tilstrekkelig.

En policy er ikke et mål i seg selv, men et middel for å nå målet – som i dette tilfelle er respekt for internasjonale arbeidstakerrettigheter. Likevel er en policy en forsikring for investorer og interessenter om hvilke standarder som gjelder i selskapet. Da selskapet og KLP har ulikt syn på dette oppstår spørsmålet om hvor detaljerte krav vi som investor skal stille til selskapet. Et hovedprinsipp er at det bør være opp til selskapet hvilken policy som er mest effektiv for dem.

Dersom arbeidstakerrettigheter gang på gang hadde vist seg å være et problem ville KLP holdt fast på kravet, men ifølge den informasjon vi har er det ikke indikasjoner på at arbeidstakerrettigheter er et systematisk problem i selskapet idag. Derfor har vi valgt å oppheve utelukkelsen. Les gjerne hele begrunnelsen for KLPs beslutning.

Hilsen Heidi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *