Meny

TEPCO ekskludert

uten navnMandag denne uken utelukket vi TEPCO fra våre investeringer. Den 11. mars 2011 ble kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi som eies av TEPCO rammet av jordskjelv med en påfølgende tsunami. På tross av at TEPCO og selskapets ledelse gjorde alt de kunne for å hindre de katastrofale følgene av ulykken og anses ha gjort alt riktig i en nødssituasjon, kunne konsekvensene av tsunamien og ulykken vært mindre, og muligens unngått, ved en høyere risikooppmerksomhet i forkant. I tillegg har selskapet i etterkant av ulykken ikke klart å få kontroll over situasjonen eller forhindre ytterligere utslipp. Det foreligger fortsatt stor risiko for ytterlige utslipp av radioaktiv forurensning fra kjernekraftverket.

Vår vurdering er derfor at investeringene i TEPCO utgjør en risiko for å medvirke til alvorlig miljøskade, og følgelig i strid med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Det som er vanskelig i slike vurderinger er å dra grensen. Ulykker i seg selv er ikke en begrunnelse for utrekk og vårt mål er aldri å straffe et selskap. Men når ulykker skjer følger vi opp med vurderinger av ansvar, håndtering og tiltak. Har et selskap tatt det ansvaret som er å forvente eller burde et selskap har gjort mer? I denne konkrete saken har det vært spesielt vanskelig å vurdere fordi situasjonen er så ekstrem og tragisk – og den er forårsaket av naturens egne krefter. Derfor har vi også gjort en grundig vurdering av annerkjente granskningsrapporter fra hendelsen og i tillegg hentet inn råd fra eksperter og kyndige.

Vi håper du vil lese hele vår begrunnelse her og at vi hører fra deg med dine meninger om saken.

Hilsen Jeanett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *