Meny

Bærekraftsrapportering – hva bør vi gjøre nå?

I 1993 utga KPMG for første gang en internasjonal analyse av bedrifters bærekraftsrapportering. Den var nok en enkel jobb siden de kun fant 10 bedrifter som rapporterte på sitt samfunnsansvar. I dag, 20 år etter, er bildet et helt annet. KPMGs siste undersøkelse ble publisert i desember 2013 og viser at hele 71% av de over 4000 selskapene som omfattes av undersøkelsen, rapporterer på sine samfunnsansvarsprestasjoner. Ikke-finansiell rapportering er ikke lenger for de få – i 2013 ble det helt alminnelig!

2013 var også året KLP høstet mye positiv omtale for vår bærekraftsrapportering. Omfattende rapportering – ja, men også konsentrert og kostnadseffektiv. De vanlige standardene innen fagfeltet er huket av, men det var enkelte grep som ble spesielt lagt merke til. Først og fremst vårt ikke-finansielle regnskap med noter i både i KLPs årsrapport og kvartalsrapport. Men også vår åpenhet.

Åpen er et av prinsippene i bærekraftstandarder, men også en av KLPs verdier. Vi er langsiktige eiere i nærmere 2500 selskaper verden over og er tjent med at selskapene og markedet utvikler seg i positiv retning. Vi tror at korrupsjon, skulte eierforhold og mangel på åpenhet forringer dette. Derfor engasjerer vi oss i mange initiativer for mer åpenhet. Og får det betimelige spørsmålet tilbake – hva gjør dere? Rapporterer dere for eksempel skatt per land? I denne sammenheng var det spesielt gledelig å lese Farman juryens evaluering a KLPs årsrapport 2013, hvor de skriver «Den ikke-finansielle kvantitative informasjonen som presenteres på side 114 er også av ypperste klasse.» (Et sitat jeg nok vil trekke frem på en og annen regnværsdag;)

Hva nå?
Hva bør vi gjøre nå? Hvile på laurbærene eller brette opp ermene er egentlig ikke spørsmålet. Det vi lurer på nå er om vi bør skifte ut prinsipper og rammeverk vi benytter for vår rapportering.

GRI (Global Reporting Initiative) kommer i ny versjon (GRI G4). Det reiser spørsmålet om vi skal holde oss til GRI G3 eller skifte til GRI G4, eller om vi skal kutte ut GRI? Den reviderte regnskapsloven gjeldende fra regnskapsåret 2014 har direkte referanse til denne rapporteringsstandarden. Hvis man benytter GRI unntas selskapet fra kravet i Regnskapslovens § 3-3c om samfunnsansvar. Vil det ikke være underlig å kutte ut standarden for vår bærekraftsrapportering samme år som den inntas i regnskapsloven?

Integrert rapportering har også fått et egen standard – International Integrated Reporting Committee (IIRC) ble vedtatt 5. desember i år. Dette rammeverket stiller ikke bare krav og forventninger til åpenhet, men til en helt ny måte å tenke årsrapportering på. Slik jeg forstår det er ambisjonene å vri rapporteringen og altså innholdet i årsrapporten, til å ha som hovedmål å fortelle hvordan foretaket skaper verdi for eierne, samt hvilken strategi og tiltak som skal ligge til grunn for fremtidig verdiskaping. Konkret sier rammeverket at rapporteringen skal bestå av

  • Hvilke ressurser selskapet benytter,
  • Hvilke etablerte relasjoner selskapet har til sine interessenter,
  • Forretningsmodellen,
  • Hvilke produkter eller tjenester selskapet leverer,
  • Hvilken påvirkning disse produktene eller tjenestene har på samfunn, miljø og interessenter

Her vektlegges

  • Åpenhet, spesielt om strategien og hvordan den skal implementeres,
  • Risikoer og hvordan de skal reduseres,
  • Resultater og hva som har skapt dem.

Hvis dette er den nye standarden er vi ikke i mål!

En ting er å være klar for å brette opp ermene og gyve løs på årsrapporteringen, men først må vi lande hvilke(t) rammeverk vi skal legge til grunn… Noen innspill??

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *