Meny

KLP som eier i Yara

I Dagens Næringsliv idag kan dere lese denne kronikken om KLP som eier i Yara. Vi deler den også her på bloggen.  

I begynnelsen av januar innrømmet Yara straffeskyld for grov korrupsjon og vedtok norgeshistoriens største forelegg på 295 millioner kroner. Det er viktig for KLP som eier at styret utøver sin kontrollfunksjon på en god måte når slike alvorlige forhold fremkommer.

I denne saken har KLP som en del av det ordinære arbeid med ansvarlige investeringer og eierskapsutøvelse fulgt opp saken over flere år. Det å følge opp en slik sak er i tråd med KLPs eierprinsipper og policy for ansvarlige investeringer. Det er også i tråd med god eierstyring og en ansvarlig forvaltning av våre kunders verdier. Vi ser det som vår plikt å følge opp og innhente best mulig informasjon for å ta beslutninger om våre investeringer og vår eierskapsutøvelse.

KLP har i en årrekke fulgt opp kritikkverdige forhold i selskaper hvor vi er eiere. Sakene er uten unntak komplekse, unike og preget av ulike syn og interesser. Vi bruker mye tid og ressurser på å innhente infomasjon og vurdere hvert enkelt selskap og hver enkelt sak. Beslutninger tas basert på den informasjon vi har tilgang til. Vi følger en policy om åpenhet i eierskapsutøvelsen, både av hensyn til våre eiere og kunder, men også fordi det bidrar til meningsutveksling noe som gjør oss og andre bedre.

Nødvendig endring i Yaras styre

Saken om korrupsjon i Yara er kompleks og vanskelig for oss som eier med begrenset innsyn i de faktiske forhold. Vi anerkjenner at mye er gjort i Yara knyttet til anti-korrupsjon. Selskapet har etablert et godt regelverk som omfatter retningslinjer og rutiner i tillegg til opplæringsprogrammer og kontroller.

Likevel har den informasjon vi har synliggjort at det er tvil om selskapets handlinger står i stil med dette regelverket. Blant annet gjelder dette forhold som manglende reaksjon på varsler om mulig korrupsjon, sentral plassering av siktede ansatte, omstendigheter rundt avgang av sentrale medarbeidere innenfor etikk- og kontrollområdet i tillegg til ytterligere problematiske transaksjoner.    

Dette gjør at vi basert på en helhetlig vurdering mener selskapet er best tjent med en endring i selskapets styre. Vi ser behov for å styrke styret for å sikre at det ivaretar sin rolle som et selvstendig og uavhengig styringsorgan. Styrets uavhengighet er viktig når det skal vurdere om det er behov for ytterligere tiltak i tilknytning til korrupsjonssaken og for å gi selskapet de beste forutsetninger for en god forretningsutvikling. For et nytt styre er det sentralt at ledelse, ansatte og omgivelser ser at det er samsvar mellom det gode regelverket, etterlevelse og konsekvenser ved brudd på ansvarlig forretningsadferd. Det er styrets oppgave å påse at selskapets ledelse og ansatte i handling og adferd viser en god holdning til ansvarlig forretningsdrift. 

Manglende åpenhet

I Yara-saken spiller både sekretessejurisdiksjoner og manglende åpenhet om eierforhold og selskapsstruktur en rolle i det å skjule de ulovlige transaksjonene. KLP har lenge engasjert seg i problemstillinger som dette og vi jobber aktivt for å påvirke til mer åpenhet om datterselskaper, eierinteresser og joint ventures, samt finansiell rapportering i et land-for-land format.

Økningen i bruk av skatteparadiser og skjulte kapitalstrømmer har vært stor. Det er vanskelig å se hvordan og i hvilken grad dette påvirker kapitalmarkedet. Vi tror at åpenhet fra selskaper er en forutsetning for effektive kapitalmarkeder, noe investorer som KLP med investeringer i så mange som 2 500 selskaper er avhengig av. Det er viktig for at risikoen skal kunne kontrolleres og verdiene ivaretas. Vi tror at korrupsjon, skjulte eierforhold og mangel på åpenhet forringer grunnlaget for effektive kapitalmarkeder.

Som investor blir vi skeptiske ved mangel på åpenhet og vil kreve en kompensasjon for risikoen. Dette vil bidra til lavere prising av selskaper og verdier. I verste fall vil hemmelighold og mangel på åpenhet kunne true en virksomhets forretningsgrunnlag hvis tilliten og legitimiteten blir kraftig svekket. Åpenhet er selvsagt ikke tilstrekkelig i seg selv, men må sees i sammenheng med alle andre tiltak for å redusere risikoen for uetisk forretningsadferd.

Ansvarlig eier

I løpet av det siste tiåret har noen av Norges største selskaper vært involvert i alvorlige korrupsjonssaker – nå senest Yara. Det er bekymringsfullt. KLP er fortsatt investert i disse selskapene og de utgjør noen av våre største enkeltinvesteringer. Selv om investeringene er store for oss, er vi bare én av mange eiere med en liten eierandel. Vi ønsker likevel å være en ansvarlig, langsiktig og krevende eier som bidrar til å påvirke selskapene i riktig retning.

Hilsen Jeanett

1 kommentar

  1. Anne Kvam sier:

    Veldig bra at store eiere står frem og er tydelige på hva de mener og hva de står for.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *