Meny
Fossildebatten

Fossildebatten

Med bakgrunn i pågående debatt om investeringer knyttet til fossil energi startet vi for en tid tilbake arbeidet med å kartlegge fossil og fornybar energi i KLPs portefølje. Våre investeringer i fornybar energi er mer enn det dobbelte av våre investeringer i selskaper med de største kull- og oljebeholdningene, henholdsvis ca 7,5 milliarder i kull og olje og ca 19 milliarder i fornybar energi. Temaet karbon og investeringer er større, og inneholder mange spørsmål og vanskelige problemstillinger – det gjør saken spennende, men også innfløkt.

Viktige spørsmål

Hvorfor skal man stoppe å investere i kull og oljeselskaper? Noen argumenterer etisk med referanse til føre-var prinsippet, andre argumenterer med finansiell risiko ved at olje og kullreservene vil bli verdiløse siden de ikke kan tas ut hvis to graders målet skal opprettholdes.

Hva gjør det med risiko, avkastning og forretningsmodell å ekskludere store selskaper fra porteføljen? Og hvordan påvirker det risikoen for fremtidige pensjoner?

Hvilke selskaper skal ekskluderes? Gjelder det bare kullselskaper eller også olje og gass-selskaper. Hvis det kun skal være kullselskapene blir det et spørsmål om hvordan man definerer de. Er det gruveselskapene eller de som benytter kull i produksjon. Og gjelder det de som benytter kull til å produsere energi, eller også de som benytter kull til andre formål? Hvor setter man grensen ved mulig uttrekk av oljeselskapene. Mange oljeselskaper satser også på fornybar energi, særlig innen forskning og utvikling av teknologi. Hvor skal grensen gå?

Hvilket virkemiddel er best? Eksklusjon, aktivt eierskap eller å investere mer i fornybar energi? Eller er det kombinasjon av alle tre som gir ønsket resultat?

Utredning

Det er flere enn oss som er opptatt av disse spørsmålene, og for noen uker tilbake bestemte Stortinget at en utredning for statens pensjonsfond utland (SPU) er på sin plass. Du kan lese mer om den her. Vi er også igang med en bred analyse av tematikken, som blant annet vil danne grunnlag for en selvstendig utredning for KLP. Som kjent fra media har Ordføreren i Eid kommune sendt oss en anmodning om å utrede hvordan vi kan redusere klimabelastningen ved fossilt brensel uten å påvirke avkastning og risiko i vår forvaltning. Det betyr mye for oss at våre eiere bryr seg og kommer til oss med forslag og synspunkter. Vi håper derfor flere melder seg på debatten og kan bidra med gode innspill.

Status i dag

Rammene for ansvarlige investeringer er nedfelt i våre retningslinjer, vedtatt av styret. Virkemidlene er både eksklusjon, aktivt eierskap og investeringer for bærekraftig utvikling. Kriteriene for eksklusjon er tuftet på internasjonale normer som FNs Global Compact,FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, samt eksklusjon av tobakkselskaper som var starten på KLPs eksklusjonsliste. Vi har derfor ikke kriterier som tilsier eksklusjon av kull eller oljeselskaper. Likevel har dette vært et tema vi har hatt fokus på, bla gjennom vårt engasjement for Carbon Disclosure Project (CDP) og investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

Verden trenger mer ren energi

En liten bit av våre investeringer i fornybar energi skjer i Afrika. Som Dagens Næringsliv skrev om for noen dager siden er KLP med når Afrikas største vindpark skal bygges. Sammen med Norfunds investerer KLP i Lake Turkana, der 365 vindturbiner skal gi 300 megawatt ren energi. Det utgjør ca 20 prosent av Kanyas strømproduksjon i dag. Tilgang på energi er fundamentalt for utvikling, og fornybar energi likeså for en bærekraftig utvikling. Det er norske pensjonspenger som bidrar til fornybar energi i Afrika. Investeringene er gjort på kommersielt grunnlag, og skal gi en finansiell avkastning her som for de andre investeringene vi gjør. I tillegg vil det gi avkastning på miljø og sosiale aspekter som ren energi, arbeidsplasser, næringsutvikling og vekst.

NORFUN~2

Jeg ser frem til videre debatt og håper på mye engasjement rundt klima og investeringer.

Hilsen Eli

1 kommentar

  1. elisabeth briseid sier:

    Veldig bra at KLP nå ser på sin investeringsportefølje i et utvidet perspektiv!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *