Meny
logo_NMI_ny

Nye mikrofinansinvesteringer

NMI har foretatt to nye investeringer for Fond III. Det er to spennende investeringer som er foretatt på 7 måneder etter Norfund, Ferd, Storebrand, DNB og KLP gikk inn med friske midler til NMIs tredje fond. (Les mer om opprettelsen av Fond III.) Fondet har nå investert 5 millioner USD i Satin Creditcare Network (“Satin”) og 5 millioner USD i Kenya Woman Finance Trust (“KWFT”).

Kun for damer

Kenya Woman Finance Trust er Afrikas største «women-only» finansielle institusjon. Her er altså alle kundene kvinner! Investeringen har viktige sosiale dimensjoner gjennom å utvide tilbudet for finansielle produkter og utvide antallet filialer. Kenya har en stor befolkning som ikke har tilgang på finansielle tjenester i dag.

Daglig leder i KWFT har uttalt at den nye kapitalen vil gi flere kvinner og deres familier tilgang på finansielle tjenester som over tid vil gi økt levestandard og utvikling.

Fokus på samfunnsansvar

NMIs andre investering i det tredje fondet er i Satin som er kjent for sitt samfunnsansvar. I tillegg kan de vise til imponerende vekst og god ledelse. Satin sin forretning i fattige deler av Nord-India, som per i dag har lite tilgang på finansielle tjenester. Investeringen vil i hovedsak gå til å utvide antallet filialer i utkantdistrikter og til å utvide produkter og tjenester, spesielt innen sanitær og helse.

Daglig leder i Satin, Mr. HP Singh, forteller at denne investeringen vil gjøre Satin til en av de fire største mikrofinans institusjonene i India, når det kommer til størrelse og bredde i tjenester som leveres.

Ambisjonene er høye, og det samme er standarden som er satt. Her skal finansiell avkastning balanserer med avkastning i form av bærekraftig utvikling. Investeringene som er gjort for Fond III er i tråd med både KLPs ambisjoner for å bidra til bærekraftig utvikling og NMIs visjon om bekjempe fattigdom, skape arbeidsplasser og bidra til økonomisk utvikling i utviklingsland.

Vi har høye forventninger til investeringene i både Afrika og Asia, og vil følge og rapportere fra resultatene fremover. Følg med!

Hilsen Eli

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *