Meny

Etikken vil bestå

I lys av siste ukers debatt har vi sett ulike syn på den foreslåtte utvikling og endring av ansvarlige investeringspraksis for Statens Pensjonsfond – Utland.

Allerede i høringsprosessen om de etiske retningslinjene som ble gjennomført i 2009 pekte KLP på synergieffektene ved en tettere integrasjon av utredningsarbeidet som gjøres i Etikkrådet og eierskapsutøvelsen som utføres av Norges Bank. Men viktigere enn samordning er samsvar i verdigrunnlaget. Det vil si at kriteriene for uttrekk – fondets minimumsstandard – også bør legges til grunn for eierskapsutøvelsen. Norges Bank har vært en leder innenfor eierskapsutøvelse i forhold til barns rettigheter, klimaendringer og utfordringer knyttet til vannforvaltning, og det blir utelukkende positivt om dette engasjementet blir utvidet til å dekke hele spekteret av SPUs etiske retningslinjer.

Det er viktig at fondet bruker eiermakten i oppfølgingen av de etiske kriteriene for uttrekk. Fondet bør aktivt arbeide for å unngå uttrekk – og i tillegg aktivt arbeide for inklusjon av selskaper. Her vil eierskapsutøvelsen kunne bli svært konkret og målbar. Norges Bank kan for eksempel vise til hvordan de arbeider for at oljeselskapet Total skal trekke seg ut av Vest-Sahara eller påvirker noen av verdens største gruveselskaper som Rio Tinto, Barrick Gold og FreePort McMoran til ansvarlig avfallshåndtering og avvikling av sin storstilte vannforurensing, slik at utelukkelsen av sistnevnte selskapene fra fondets investeringer kan oppheves. Og hvis det er en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til brudd på menneskerettigheter skal fondets midler fortsatt trekkes ut. Dette vil Norges Bank bli fulgt opp på at de gjør.

Skal Norges Bank oppnå denne tilliten er åpenhet grunnleggende. Sivilsamfunn vil fortsette å banke på døren med spørsmål om selskaper og temaer de er engasjert i. De bør da få svar som bygger tillit og trygghet om at forvaltningen ivaretas på en god måte. Derfor er det bra at Finansdepartementet ønsker ikke bare å videreføre åpenhet om uttrekk av enkeltselskaper med tilhørende begrunnelser, men også at det skal «rapporteres om bruken av virkemidlene i eierskapsarbeidet, herunder dialog med enkeltselskaper på en egnet måte». Dette er avgjørende for en vellykket samordning av virkemidlene. Åpenhet bidrar til meningsutveksling og er dermed en viktig drivkraft for kunnskap og videreutvikling.

I dag er det mange andre investorer, både i og utenfor Norge, som ser hen til SPUs beslutninger og arbeid. KLP er ett eksempel på en kapitaleier som aktivt bruker Etikkrådets tilrådninger som grunnlag for eget videre arbeid. Men åpenhet er krevende, særlig for Norges Bank med sine tusenvis av investeringer. Vi i KLP vil fortsette vårt arbeid med grundige begrunnelser for uttrekk som vil være offentlig tilgjengelig. Vår lange erfaring med åpenhet omkring selskapsspesifikke beslutninger om både uttrekk, dialog og stemmegiving er at det bidrar til å styrke beslutningsprosesser og begrunnelser, samt til systematikk og konsistens. Ved å være åpen får vi også reaksjoner og innspill som gjør at vi utvikler oss på en god måte innenfor dette området som stadig er i bevegelse og til samfunnets forventninger til oss. At Norges Bank nå også skal være åpen om dialog med selskaper og oppnåelser i eierskapsutøvelsen tror vi er viktig. Krevende ja, men desto mer virkningsfull vil utøvelsen bli.

Vi tror at verdens største fond, med et så godt fundamentert og etablert etisk regelverk vil fortsette å bidra til positive endringer for mennesker, samfunn og miljø.

Hilsen Jeanett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *