Meny

KLP inviterer organisasjoner til Frivillighetsvalget 2014

– valg av nytt nasjonalt prosjektsponsorat for KLP

KLP skal inngå samarbeid med en organisasjon om et samfunnsnyttig prosjekt og vi ønsker å finne vår partner på en litt annerledes måte. Vi inviterer derfor frivillige organisasjoner til å søke Frivillighetsvalget 2014.

KLP er tett på hverdagen og folk flest gjennom de produktene og tjenestene vi tilbyr. Samfunnsansvar i KLP handler om hvordan vi bidrar til å løse samfunnets utfordringer gjennom egen forretning. Vi har som mål å bidra til en bærekraftig offentlig sektor og å trekke inn samfunnsansvar i egne forretningsprosesser. Vi vil derfor legge vekt på de prosjektene som kan knyttes til KLPs forretning, visjon og de vi er til for – våre kunder/eiere.

Vi ønsker å delta i et prosjektsponsorat som er relevant for vår virksomhet og verdier, og hvor vi kan få muligheten til bidra med vår kunnskap, erfaringer og engasjement! Vi mener det ikke er nok at næringslivet bidrar med økonomiske midler for å skape en reel merverdi av et sponsorat. Derimot må sponsorobjektet ha en naturlig forbindelse med forretning. I den sammenheng er involvering av egne ansatte er avgjørende for hvor stor suksess samarbeidet blir.

Frivillighetsvalget 21014

Vi er opptatt av at våre medarbeidere skal ha eierskap til prosjektsponsoratet, og ønsker derfor at de selv skal være med å velge vår nye samarbeidspartner. Vi vil derfor invitere de organisasjonene vi evaluerer som mest relevant å samarbeide med, til en gjennomgang av sine prosjekter for alle ansatte i våre lokaler i Oslo fredag 11. september. Etter presentasjonene holdes det urnevalg, og den organisasjonen som får flest stemmer blir KLPs nye samarbeidspartner. Prosjektet er tenkt å ha varighet på mellom to og fire år.

Les mer om Frivillighetsvalget her.

Hva kan KLP lære av frivillig sektor?

«Det å ha de gode sakene» –
I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften. Primærproduktet vårt er pensjonsforsikring med visjonen «for dagene som kommer». Ved at KLP er en ansvarlig finansiell investor og eier som bruker flere virkemidler for å påvirke selskapene vi investerer i, til en langsiktig og bærekraftig verdiskapning, trekkes frem som en positiv drivkraft av de ansatte.

«Lysten til å gjøre noe for andre» –
Denne grunnleggende holdningen kan ikke dyrkes og verdsettes nok innenfor enhver virksomhet som leverer produkter til kunder. Fokus på å hjelpe kunden, men også på å støtte kollegaer og samarbeidspartnere gir ekstra mening i arbeidsdagen.

«Toleranse og tilhørighet» –
En arbeidsplass preget av likestilling og mangfold betyr at bedriften respekterer tanken om likeverd og rettferdighet. De forvalter og utvikler sine ressurser effektivt, og tar ut potensialet som ligger i et mangfold av meninger, erfaringer og innfallsvinkler. KLP tror at en slik arbeidsplass er bedre rustet for å forstå alle sider av kundenes og medlemmenes behov, ettersom den i større grad vil speile det omkringliggende samfunnet. I tillegg skaper den gjensidig respekt, lojalitet og tilhørighet.

«Det er mindre byråkrati i frivilligheten» –
KLP ønsker å optimalisere sine verdiskapende aktiviteter mot kunden og har i denne forbindelsen begynt å implementere organisasjonsutviklingsfilosofien Lean. Hovedformålet med Lean er å skape mer av det man ønsker med mindre ressurser og anstrengelser. Dette oppnås ved å fjerne unødig arbeid som ikke skaper verdi for kunden gjennom medarbeiderinvolvering og unødvendig byråkrati. Målet er en kultur der kontinuerlig forbedring står i sentrum og alle ansatte motiveres og har anledning til å tenke på forbedringer i sin hverdag.

«I frivilligheten råder arbeidsglede og begeistring» –
Frivillighetspanelets debatt ble avsluttet med en formulering som kan være den mest vesentlige av ideene fra frivilligheten som kan påvirke produktiviteten i andre virksomheter: Flytt fokus fra begrepet «arbeid» og over til «innsats». Her ligger kilden til arbeidsglede.

«Vi ser frem til en spennende prosess og tar gjerne imot innspill og kommentarer!»

Hilsen Eva

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *