Meny

Misvisende om investeringspraksis

I VG 1. juli er det en interessant reportasje om hjelpeorganisasjoners investeringer. Artikkelen bygger imidlertid på noen feil og mangler i fakta, udokumenterte mediepåstander og tar lite hensyn til utvikling over tid. I dagens VG har vi gitt et tilsvar og vi gjengir dette også her.

KLP utelukker alle selskaper utelukket av Statens Pensjonsfond – Utland (SPU). Det er ikke riktig at KLP er investert i selskaper som er utelukket av SPU. Det er heller ikke riktig at Goldcorp har vært utelukket av SPU. Monsanto ble som nevnt i artikkelen ikke utelukket av SPU etter tilrådning fra Etikkrådet i 2006. Derimot utelukket KLP Monsanto fra sine investeringer, i juni 2007, på bakgrunn av omfattende grunnvannsforurensing. Barnearbeidssaken ble også vurdert, men dannet ikke grunnlag for uttrekk fordi det forelå informasjon om selskapets omfattende tiltak for å hindre barnearbeid. I 2009 ble selskapet igjen inkludert etter det hadde tatt tak i de kritikkverdige forholdene og dette kunne bekreftes av uavhengige kilder.

Gruveselskapene Glencore og Goldcorp følges også tett og kan bli utelukket om det finnes dokumentasjon på normbrudd. Palmeoljeselskapet Wilmar er også under oppfølging. At Norges Bank har solgt seg ut av 23 selskaper tilknyttet palmeoljeindustrien, antakeligvis inkludert Wilmar, er riktig. Men det finnes ingen offentlig tilgjengelig liste over hvilke selskaper dette gjelder. Etikkrådet har ikke tilrådet uttrekk av selskapet. Hennes og Mauritz kritiseres ofte i media, og KLP fører også som eier dialog med selskapet, men erfarer selskapet som blant de mest proaktive i klesbransjen på ansvarlig drift og at det ikke finnes dokumentasjon normbrudd.

Hjelpeorganisasjonene bør i sine kampanjer mot selskaper ha en aktiv dialog med forvalterne og fondsleverandører for å påvirke investeringene. Men de kan ikke alltid forvente å få gjennomslag. Det må foreligge grundige analyser og dokumentasjon fra offisielle kilder om et selskaps brudd før uttrekk er aktuelt. Samtidig er formålet med uttrekksmekanisme å unngå egen medvirkning, heller enn å «straffe» selskaper. Det vil si at selskaper som reagerer ansvarlig og med nødvendige tiltak sjeldent vil bli utelukket.

Interesseorganisasjoner har en viktig rolle. De skal som journalister være kritiske og sette søkelyset på problematiske forhold. Og det må for all del ikke bli slik at hjelpeorganisasjoner ikke tør være kritiske i frykt for å bli kritisert for kapitalplasseringene sine.

Hilsen Jeanett

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *