Meny
KWFT

Den virkelige betydningen av mikrofinans

Man har hørt mye og mangt om mikrofinans, men for sjelden fra de som faktisk gjør investeringene og som møter kundene. Knut Frigaard er investeringsdirektør i Norwegian Microfinance Initiative (NMI), hvor KLP er partner og investor. Hans refleksjoner fra et besøk hos en bank vi har investert i gjør inntrykk.

 

Kundemøte i Nairobi

NMI har støttet Kenya Woman Microfinance Bank (KWMB) med hovedkontor i Nairobi, Kenya siden 2010. På det daværende tidspunktet ytte NMI et lån til banken i størrelsesorden USD 4 millioner. Ved årsskiftet 2013/2014 investerte NMI USD 8 millioner i egenkapital i banken. NMI har møtt flere klienter av banken, og under følger en presentasjon av en klient som bor i Nyeri County, ca 2-3 timer nord for hovedstaden Nairobi:

Margaret Njeri Mwangi er 44 år, og ble klient av KWMB i 2009 da hun tok opp sitt første lån på KES 20.000 (ca. 1300 norske kroner). Margaret har fire barn i alderen 18 til 26 år. Hun har en liten gård hvor hun blant annet dyrker kaffebønner, bananer, meloner og tomater som hun videreselger. Hennes mann jobber i en kaffeplantasje ikke langt unna. Margaret har til sammen tatt opp fire lån fra KWMB for å finansiere sin lille næringsvirksomhet. En viktig effekt av dette er at denne finansieringen også har bidratt sterkt til at hun har kunnet bekoste utdannelse til sine barn, noe som dessverre ikke er vanlig i denne delen av Kenya.

Tilgang på finansielle tjenester

Tilgangen til finanskreditt er et vesentlig bidrag mikrofinansinstitusjoner som KWMB bidrar med i utviklingsmarkeder overfor de som ellers ikke har tilgang til kreditter fra de etablerte finansinstitusjoner. Dette gjør at fattige mennesker kan få en bedre levestandard ved at de får tilgang til finansielle instrumenter som lånekreditter. Mikrofinansinstitusjonene kan gjøre dette da de har sikkerhet i den gjensidige kausjoneringen medlemmene i lånegruppene stiller ovenfor hverandre (da individene ikke har tilstrekkelig sikkerhet på egenhånd som de kan tilby mikrofinansinstitusjonene).

Vanntanker og solcellepaneler

KWFT kunde

KWFT kunde

En viktig misjon for NMI når vi investerer i mikrofinansinstitusjoner er at de, utover lånekreditter, også skal tilby klientene produkter som bidrar til å øke levestandarden deres. KWMB gjør dette, og har fokus på å øke denne delen av produktspekteret (NMI er representert i styret i banken). Dette er godt illustrert gjennom Margaret, som i tillegg til lånekredittene også har benyttet seg av tre øvrige produkter som KWMB tilbyr; nemlig vanntanker, solcellepanel og rentbrennende ovner. På taket på bildet over ser dere solcellepanelet som har erstattet parafinlampen som Margaret tidligere benyttet. Ved å investere i solcellepanel har hun redusert forbruket på parafin (som er kostbart i Kenya), og dessuten fått vesentlig bedre inneklima på grunn av redusert sotavsetning fra parafinlampen. Investeringen i solcellepanel har en overraskende positiv økonomisk effekt for Margaret. Miljøaspektet er likeledes relevant for den rentbrennende ovnen som hun har finansiert og kjøpt gjennom KWMB (se bildet under).  Margaret sier at hun nå bruker kun en tredjedel av den veden hun normalt benyttet for å lage mat. Dette representerer en stor miljømessig gevinst.

Sist, men ikke minst, har hun investert i en 6000 liters vanntank som gjør at hun kan ha en mer forutsigbar vanning av jordene sine. Dette er helt avgjørende for å sikre en bra avling, og helt avgjørende for hennes evne til å sikre sine finansielle inntekter, som igjen gjør at hun kan betjene lånet fra KWMB samt sikre familiens situasjon.

Stort behov

KWFT

KWFT

I sum ønsker NMI gjennom våre investeringer i mikrofinansinstitusjoner at vi skal bidra til å gjøre hverdagen enklere og bedre for den delen av befolkningen som ikke har tilgang på finansielle produkter fra de etablerte bankene og kredittforetakene i de ulike landene. Denne delen av befolkningen er overraskende høy, og representerer opptil 70-80 prosent i enkelte land. Behovet er således fremdeles stort. Vi mener dette er investeringer med en betydelig sosial dimensjon som fremdeles vil være relevant fremover.

Hilsen Knut Frigaard,

Investeringsdirektør, NMI AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *