Meny
Sverre Thornes

Historien bak og veien videre – investere mer i fornybar og mindre i kull

Ikke bare skal vi trekke pengene ut av kullgruveselskaper og energiselskaper med hovedvekten i kullkraft, men vi skal også investere mer penger i selskaper som bidrar til å skape ny fornybar energi. Mange oppgaver står for tur, og arbeidet er allerede påbegynt.

 

Mer aktuelt enn noen sinne

For litt over en uke siden kom FNs klimapanels siste rapport. Budskapet er uforandret – vi er den første generasjonen som merker klimaforandringene på kroppen, og vi er den siste som kan gjøre noe med det – som president Obama kommenterte. Og kommentarer har det ikke manglet på. FNs generalsekretær Ban Ki-moon benyttet sin taletid til fremheve den viktige rollen pensjonsfond har for å bidra til å nå vårt felles mål om maks to graders temperaturøkning. Dette var dagen før KLPs styremøte hvor klimastrategi for ansvarlige investeringer skulle behandles. Et tema som er så høyt på agendaen både i Norge og internasjonalt engasjerer selvsagt KLPs styre. Det kom mange gode innspill og vedtaket fikk full støtte.

Et omfattende arbeid ligger bak

I mars i år publiserte vi et blogginnlegg om våre tanker om fossildebatten, og hvilke planer KLP hadde for å utrede egen portefølje. Målsettingen var å gjøre en egen analyse med bakgrunn i mandat gitt fra Stortinget på utredning av SPUs investeringer, samt spørsmål stilt til KLP fra ordføreren i Eid. Utredning med anbefaling ligger nå tilgjengelig på klp.no, men hovedtrekkene er at

1.       Å øke investeringer i fornybar energi vil være et reelt og viktig bidrag

2.       Uttrekk av kullselskaper er mulig utenå påvirke fremtidig avkastning vesentlig, og vil samtidig være et viktig signal til beslutningstagere

3.       Uttrekk av olje og gasselskaper er ikke mulig uten å påvirke fremtidig avkastning

4.       KLP skal være en tydelig og aktiv eier for å redusere selskapers co2-utslipp

Konklusjon og veien videre

KLP skal nå investere en halv milliard kroner i økt kapasitet innen fornybar energi. KLP trekker seg samtidig ut av kullgruveselskaper og kraftselskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull. Grensen for vesentlig vil minimum innbefatte de som har 50% eller høyere andel av inntektene fra kullbasert virksomhet. Hvilke selskaper dette gjelder skal vi selvsagt offentliggjøre. Oppdatert KLP-liste, med alle utelukkede selskaper, kommer 1. desember.

Å selge KLPs aksjene i kullselskaper kan gi et incitament for selskaper til å utvikle sin virksomhet mot fornybar energi over tid. Vi håper også at det kan være en støtteerklæring til politikere og andre beslutningstagere frem mot nye klimaforhandlinger og nasjonale tiltak.

Videre vil vi jobbe mer med hvordan vi best kan bidra til å øke kapasiteten innen produksjon av fornybar energi. 16. januar 2015 inviterer vi til seminar om investeringer i fornybar energi – med fokus på nye samarbeidsmodeller og erfaringsutveksling fra ulike aktører på området. På talerlisten har vi fått representanter fra Finansdepartementet, Storting, investorer og energibransjen, samt fagpersoner innen klima/miljø. Samtidig vil vi selvsagt fortsette det spennende samarbeidet med Norfund om direkteinvesteringer i fornybar energi. Hittil har vi investert i solenergi i Sør-Afrika og Rwanda og vindpark i Kenya, og nye prosjekter står for tur.

KLP ønsker å bidra til et helt nødvendig skift fra fossilt brensel til fornybar energi. Dette er viktige og riktige skritt, og det vil komme flere!

 

Med vennlig hilsen

Konsernsjef Sverre Thornes

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *