Meny
Capture2

Divestment day og høringsinnspill til SPU

Denne fredagen den 13. har kampanjen Go Fossil Free utlyst til Global divestment day. Kampanjen handler om å få investorer til å selge seg ut av fossil energi – en problemstilling som er høyst aktuell for bransjen.

Dere har kanskje lest om at KLP har solgt seg ut av kullselskaper (mer om det her og her). Vi hadde altså vår store divestment day i fjor. Vi ser nå at stadig flere investorer tar lignende beslutninger, for alle eller deler av sine investeringer. Det er gode nyheter; jo flere som selger dess større vil effekten bli.

Det blir interessant å følge med på hva Statens pensjonsfond utland (SPU) vil gjøre med sine kullinvesteringer. Vi vet at NBIM allerede har solgt seg ut av en del på eget initiativ. I tillegg vil SPU få et nytt uttrekkskriterium for klima, hvor den vanskelige oppgaven med å trekke grensen for hvilke selskaper som bør utelukkes vil bli satt til Etikkrådet. Det er sannsynlig at selskaper med høy kullbasert andel i sin virksomhet vil bli rammet. Høringsprosessen om dette ble avsluttet i forrige uke. Dette er noen av punktene i høringsinnspillet fra KLP:

– Positivt med et uttrekkskriterium for klima. Klokt at Etikkrådet trekker grensen også for dette kriteriet.
– Det burde være tydeligere hva formålet med klimakriteriet er: å unngå medvirkning eller å bidra til å oppnå togradersmålet?
– Det er positivt at NBIM integrerer miljø i de finansielle risikovurderinger som er grunnlag for nedsalg, men åpenhet om hvilke selskaper det gjelder er å foretrekke.
– Uheldig med en diskusjon om uttrekk vs. eierskapsutøvelse. Det beste er en kombinasjon. Økt integrering av virkemidlene vil være en styrke for SPU.

Uttrekk gir et viktig signal om i hvilken retning kapitalen går, men i KLP er vi samtidig klar over at det ikke vil ha noen direkte effekt på utslippene. Derfor velger KLP å øke investeringene i fornybar energi. Selv om Divestment day er et flott initiativ, håper vi at kampanjen og andre investorer ikke bare er opptatt av å selge aksjer, men av hva annet vi kan investere i for å bidra til at togradersmålet oppnås.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *