Meny

Et vellykket samarbeid for miljøet

I ukene før påske kontaktet Regnskogfondet KLP og andre norske investorer for å oppfordre oss til å ta kontakt med det amerikanske jordbruksselskapet Archer Daniels Midland (ADM) om selskapets avskogingspolicy.

Bakgrunnen er at ADM kjøper jordbruksvarer over hele verden og dermed er eksponert for risikoen at deres produkter kan være dyrket som et resultat av avskoging. Dette er en kjent problemstilling i palmeoljebransjen hvor det ofte er regnskog som konverteres til store plantasjer. Konvertering av skog til jordbruksarealer bidrar både til klimaendringer og til en reduksjon i biologisk mangfold. Men det er ikke bare palmeolje det handler om. Også for andre jordbruksvarer er avskoging et problem, og det er derfor noen av ADMs konkurrenter, deriblant Cargill, har forpliktet seg til «null avskoging» for alle varer i selskapets leverandørkjede.

Vi mener at det er klokt for alle selskaper å kartlegge og adressere eventuelle risikoer som klimaendringer vil utgjøre for deres forretningsmodell. For et selskap som er avhengig av jordbruk er den finansielle risikoen åpenbar. Det er derfor viktig at ADM og andre selskaper i denne bransjen  implementerer en robust skogpolicy av hensyn til miljøet.

Hvorfor fokusere på ADM? Som en av verdens største leverandører av matingredienser har ADM en stor påvirkning på egne leverandører og industrien for øvrig. Et pensjonsfond i USA, New York State Common Retirement Fund, hadde allerede fremmet et aksjonærforslag med en oppfordring til ADM om å kartlegge selskapets risiko for å bidra til avskoging, spesielt av skog med høy verneverdi eller høy karbonfangst, så vel som risikoen for å bidra til ødeleggelse av torvmyr.

Dette var en sak som vi i KLP ville støtte og vi satte oss ned for å skrive et brev til ADM. Også Folksam, DNB og Storebrand var enig om å sende et fellesbrev til konsernsjefen og styrelederen i selskapet. Hva ble utfallet? I forrige uke fikk vi svar fra ADM hvor de forteller at de vil lansere en ny og forsterket «ingen avskoging»-policy ved årets generalforsamling. Selskapet begynner i tillegg arbeidet med å kartlegge sine leverandørkjeder for skog og torvmyr med høy verneverdi eller høy kabonfangst.

Var dette fellesbrevet årsaken til endringen? Det kan vi nesten aldri være sikre på. Vi ser likevel at et felles press ofte kan hjelpe til å dytte selskaper i en mer bærekraftig retning. Det er viktig å huske at det i nesten ethvert selskap finnes nøkkelpersoner som kjemper internt for å få til forbedringer. Investorer kan spille en viktig rolle ved å støtte nettopp disse menneskene ved å vise styret og ledelsen at selskapets aksjonærer bryr seg om disse temaene.

ADM har et godt stykke arbeid foran seg, og selskapet fortjener ros for å ha tatt et viktig steg fremover. Vi i KLP takker Storebrand, DNB, Folksam – og ikke minst, Regnskogsfondet – for samarbeidet og ser fram til å følge utviklingen i ADM videre.

 

ADMs ny avskogingspolicy finnes her.

For mer informasjon om ADMs annonse, se dekningen fra Chain Reaction Research, Reuters, Bloomberg og New York Times.

 

Annie Bersagel

Annie Bersagel

Rådgiver ansvarlige investeringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *