Meny
rapport_NorskKlimastiftelse.emf

Gave med mening til 5-åring

Når begynte egentlig 5-åringer å ønske seg gave med mening? En gave i form av gode innspill i den globale klimakampen! Men så er det jo ikke hvem som helst som fyller 5 år – gratulerer med jubileum til Norsk Klimastiftelse!

.
Innspillene i form av tekster som dekker ulike temaer er samlet i en rapporten Slik kan Norge gjøre en forskjell som nå er publisert. Du kan lese den i sin helhet her.

Klimastiftelsens mål med rapporten er å fremme offentlig debatt om hvordan Norge best mulig kan bidra til det grønne skiftet. Her må det til både omstilling, innovasjon og nye virkemidler. Artiklene viser at både offentlig og privat, og ikke minst akademia, er viktige brikker for å realisere løfter og mål, men også pådrivere for endring. Ansvaret ligger ikke kun hos myndighetene – alle bidragsyterne i rapporten representerer også organisasjoner som har et selvstendig samfunnsansvar.

Fra ord til handling

Noreg har kapital og kunnskap til å spele ei viktig rolle i det globale grøne skiftet.- står det i forordet. Det tror jeg alle bidragsyterne stiller seg bak. Et annet viktig poeng er at nye ideer må settes ut i livet – man må gå fra fine taler til reell handling. Ikke akkurat en ny ide – men likefullt et poeng det stadig er viktig å trekke frem. Så hva har KLP gjort – har vi gått fra ord til handling? Det er ikke bare Noreg som har kapital, kunnskap og ønske om å spille en viktig rolle i det grønne skiftet – det har KLP også!

KLP signerte FNs Global Compact i 2003 og fikk egne retningslinjer for miljø samtidig som vi ble miljøsertifisert i 2008. Fine ord har vi derfor hatt i mange år. Mål, tiltak og rapportering av resultater over mange år er tilgjengelig på klp.no/samfunnsansvar. Alle kan derfor gjøre egne vurderinger av vår evne til å gå fra ord til handling. Likevel vil jeg trekke frem ett eksempel. KLPs beslutning om å øke investeringene med en halv milliard kroner i økt kapasitet innen fornybar energi rett før årsskiftet. Samtidig offentliggjorde vi at KLP trekker seg ut av selskaper som har en vesentlig del av sine inntekter fra kull. Resultatene kan du også se her  – KLP trakk seg ut av 27 kullselskaper i 2014. Samtidig økte vi investeringene i fornybar energi, både i Norge og i utviklingsland. Realisering av midlene vi har ‘øremerket’ økt kapasitet i fornybar energi i utviklingsland, kan du følge i KLPs ikke-finansielle regnskap i kvartalsrapportene.

En brikke i det grønne skiftet

KLP har et stort ansvar som landets største pensjonsforvalter. Det er viktig å oppnå god avkastning som sikrer fremtidige pensjoner. Samtidig er det viktig å se hvordan de langsiktige investeringene som foretas kan bidra til en bærekraftig utvikling. Det er ikke bare ord, men også handling. Likevel har vi ønske og ambisjoner om å bidra mer – derfor handler vår gave med mening til Norsk Klimastiftelse om potensialet og rammebetingelser knyttet til institusjonelle investorers bidrag til å bygge infrastruktur. En av brikkene i det grønne skiftet. Du finner rapporten her.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *