Meny

Kurser asylsøkere i privatøkonomi

KLP samarbeider med Norsk Folkehjelp om å gjøre asylsøkeres hverdag litt lettere. En av hovedpilarene i samarbeidet er kunnskapsdeling. Vi ønsket å bruke vår kunnskap innen pensjon, bank og forsikring til å lage et kurs innen privatøkonomi.

Kurset skal være for asylsøkere som har fått oppholdstillatelse og som er på vei ut i en kommune. Formålet er å ruste dem bedre til en ny hverdag i det norske samfunnet.

Forrige uke ble kurset testet ut på en gruppe asylsøkere fra Syria, Palestina og Sudan på Dikemark Statlige Mottak. Fra den frivillige arbeidsgruppa i KLP var Ingeborg Gjefsen Homb fra KLP Liv og Stian Nysæter Gresmo fra KLP Skadeforsikring plukket ut som foredragsholdere. Jeg stilte dem noen spørsmål om hvordan det hadde gått.

– Hvordan var det å holde pilotkurset for beboerne på Dikemark?

Ingeborg: Jeg er veldig fornøyd med fremføringen av kurset! De som hørte på oss virket oppriktig interesserte, og de ga oss mye respons underveis. Det virket som om vi traff riktig med innhold og nivå på kurset.

Stian: Vi holdt kurset på norsk, og så hadde vi en tolk som oversatte det som ble sagt til arabisk, og det gikk faktisk veldig greit. Selv om det var noe nervøst før vi startet, så var presentasjonen og miljøet uformelt og ufarlig. Kursing på asylmottak er også en interessant arena for å utfordre seg selv og sine faglige kunnskaper.

– Hva slags utfordringer har dere hatt i prosessen med å utarbeide kurset?

Stian: Det har vært en krevende prosess å utarbeide kurset for målgruppen. Hvilken bakgrunn og kunnskap tar målgruppen med seg fra hjemlandet? Kjenner de til dette systemet fra før av? En del av fremleggelsen bestod derfor av dialog med asylsøkerne, det syntes jeg fungerte veldig bra.

Ingeborg: Det var vanskeligere å utvikle innholdet i dette kurset enn jeg hadde sett for meg på forhånd. Vi vet jo mye om fagfeltene våre, men underveis i prosessen måtte vi skrelle av lag på lag med fagterminologi til vi satt igjen med en forståelig kjerne. Jeg følte at den største utfordringen var å gjøre stoffet forståelig uten at det ble innholdsløst og banalt. Vi måtte også være forsiktige med å moralisere og være fordømmende.

– Hvorfor meldte du deg som frivillig til arbeidsgruppa som skulle lage kurset i privatøkonomi?

Ingeborg: Jeg har drevet med frivillig arbeid i mange år, men med to små barn i huset er det nå vanskelig å få satt av tid til frivillig arbeid på fritiden. Så da Norsk Folkehjelp presenterte prosjektet sitt for KLP, og jeg fikk vite at vi har mulighet til å delta på frivillig arbeid i arbeidstiden, meldte jeg meg på prosjektet med en gang.

Stian: Jeg opplever ofte at de gode løsningene kommer når private bedrifter og interesseorganisasjoner samarbeider. God inkludering av asylsøkere er avhengig av at flere deler av samfunnet hjelper til, også næringslivet. Jeg synes dette var en fin måte å bruke og formidle kunnskapen min ut over det daglige arbeidet.

– Hva tenker du er målet med kurset i privatøkonomi?

Stian: Jeg ser på målet med kurset som todelt. For det første er det en målsetning å videreføre samarbeidet med Norsk Folkehjelp, og å gjøre dette til et fast innslag i kursing av asylsøkere. Kunnskap om privatøkonomi er viktig for alle. For det andre kan det være en målsetning å utfordre og videreutvikle medarbeidere. Engasjerte medarbeidere gir god kultur og godt miljø.

Ingeborg: Rent bortsett fra å dele praktisk informasjon om privatøkonomi i det norske samfunnet, tenker jeg at et mål med dette kurset må være å gi asylsøkerne en følelse av at de er velkomne til Norge, og at vi ser på dem som likeverdige og har troen på at de kommer til å bli gode kolleger og samarbeidspartnere for oss i årene fremover. Og ut fra smilene vi fikk fra tilhørerne under presentasjonen, så tror jeg vi klarte å formidle dette.

Norsk Folkehjelp var også til stede under kurset. Les responsen til mottakslederen for Dikemark her!

Planen videre er å holde to slike kurs på hvert av Norsk Folkehjelps asylmottak.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *