Meny
Etikkplakaten

Finansnæringens etikkplakat vedtatt av Finans Norge

Etikkplakaten er et holdningsdokument – formulert med bakgrunn i Finans Norges strategi, som medlemsbedrifter er forpliktet til å følge.

Utgangspunktet er at tillit og troverdighet er grunnmuren i relasjonen mellom næringen og samfunnet. Veien til økt tillit går gjennom systematisk arbeid med etikk og god forretningsskikk i alle deler av næringen. Etikkplakaten skal være næringens felles verktøy i dette arbeidet.

Medlemskap i Finans Norge har så langt ikke vært forbundet med forpliktelse. Dette endres med etikkplakaten. Alle selskap som er tilknyttet Finans Norge er forpliktet til å etterleve den og sørge for at den er innarbeidet i egen organisasjon. Finansnæringens etikkplakat er vedtatt av hovedstyret i Finans Norge.

Bedrifter tilsluttet Finans Norge forplikter seg til å:
• Løse samfunnsoppdraget på en måte som ivaretar hensynet til alle bedriftens interessenter
• Spre kunnskap om personlig økonomi til kunder generelt og til ungdom spesielt slik at disse får grunnlag for å ta gode økonomiske beslutninger
• Arbeide for en sunn, sikker, stabil og ansvarsfull finansnæring
• Ivareta hensynet til åpenhet og ansvarlighet i egen forretningsdrift
• Bidra til sunn og god konkurranse på markedet
• Etterleve bransjestandarder – herunder God rådgivningsskikk og næringens felles kompetansestandarder for rådgivning og salg
• Unngå rutiner og systemer, herunder incentivsystemer, som fremmer kortsiktig tenkning og på lengre sikt skader bedriftens interessenter, bedriften selv og den samlede finansnæringen
• Følge opp brudd på bransjestandarder og interne standarder

KLP stiller seg bak etikkplakaten. Det er flott at Finans Norge på denne måten setter fokus på næringens ansvar og etikk. Etikkplakaten er i tråd med KLPs regelverk og praksis, og er en flott påminnelse om hvor viktig tematikken er og at vi bør jobbe for å stadig bli bedre.

Du kan lese etikkplakaten her på fno.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *