Meny

Gevinst ved kulluttrekk

Agendaside_Symbol_016Det er gått litt over ett år siden KLP besluttet å trekke ser ut av kullselskaper. Effekten på investeringene er positiv. Ved å trekke seg ut av en svært liten del oppnås en betydelig karbongevist på investeringene.

 

Institusjonelle investorer har i økende grad forpliktet seg til å måle og rapportere på investeringenes karbonavtrykk. Det ble ekstra fokus på dette frem mot klimatoppmøte i Paris. Tanken er at investorene gjennom måling og rapportering blir mer bevisste, ser en eventuell karbonrisiko og basert på det kan implementere tiltak for å redusere karbonavtrykket investeringen representerer.

KLP besluttet i november 2014 å måle og rapportere sitt karbonavtrykk. Samtidig besluttet selskapet også å trekke ut investeringer i kullselskaper, investere mer i fornybar energi og å utøve eierskap mot de mest CO2-intensive selskaper i KLPs porteføljer. Alle disse tiltak vil kunne påvirke karbonavtrykket til KLPs investeringer. I 2015 rapporterte KLP halvårlig på endringer i karbonavtrykket til de relevante aksjeporteføljene.

KLP har ved å utelukke mindre enn én prosent av investeringene redusert karbonavtrykket fra 11 til 25 prosent, avhengig av marked og portefølje. Totalt er KLPs samlede reduksjon på aksjeinvesteringene på ca. 11 prosent. Den reelle reduksjonen vil være noe høyere da også obligasjonsinvesteringer i kullselskaper er solgt.

Dette er gode tall og gledelig at KLPs relative andel av selskapers utslipp reduseres med opp mot 25 prosent ved å utelukke en svært liten del av investeringene. Det forteller oss at kullselskaper bidrar med betydelig høyere utslipp enn andre selskaper og viser at det er viktig å erstatte kull med fornybar energi for å få ned verdens utslipp.

Gjennom virkemidlene – uttrekk, eierskapsutøvelse og integrering – jobber vi for å redusere investeringenes karbonavtrykk. Se og følg vår karbonavtrykksrapportering her. Det grønne skiftet er i gang!

Hilsen Jeanett

1 kommentar

  1. Niklas Kreanedr sier:

    Dette er kjempebra. KLP sin karbon eksponering må være mye mindre enn mange finansinstitusjoner. Samtidig er det også godt fokus på menneskerettigheter og etiske spørsmål. Jeg er heldig som er KLP kunde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *