Meny
KLP informerer om privatøkonomi til asylanter

Er man ivaretatt som flyktning på asylmottak i Norge?

Asylmottak. Flyktninger. Asylsøkere. Vi hører ordene hele tiden, men det er bare i media. I aviser, på TV, og debatter på Facebook. I Norge har ikke de fleste av oss et forhold til flyktninger, eller hva et asylmottak faktisk er. Ikke jeg heller. Inntil i går. Da besøkte jeg Jølster asylmottak.

Hva er en asylsøker, og hva er en flyktning?
Lettere forvirret? Jeg også. Derfor måtte jeg google noen begrep før jeg dro.

I følge UDI er en asylsøker «en person som drar til et land, og deretter søker om asyl. Asyl betyr når man søker om oppholdstillatelse, basert på at man selv ikke mener det er trygt nok å bo i eget hjemland. Grunnen til at dette ofte er et problem for flere land er fordi det er vanskelig i mange tilfeller å bekrefte situasjonene som blir meldt fra av asylsøkerne. I mange av tilfellene så har asylsøkerne legitim grunn til å søke om asyl, og de som får opphold får det på bakgrunn av at det er for farlig for dem å reise tilbake til hjemlandet.»

Wikipedia mener at en «flyktning er en person som har måttet flykte på grunn av fare for sitt liv og helse.», og ifølge FNs flyktningkonvensjon er en flyktning «en person som har flyktet fra sitt land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse [… og som ikke kan] påberope seg sitt lands beskyttelse.» Videre definerer FN et «asyl» som et «ukrenkelig fristed», og et sted en person kan få «beskyttelse».

KLP «sjekker inn på asylmottak»
Jølster hotell. Det er ikke hotell lenger. Det er asylmottak. Drevet av Norsk Folkehjelp. Vakkert plassert ved Jølstervann, med utsikt til mektige norske fjell. Et lite stykke Norge.

Jeg skal på besøk for å fortelle asylantene om velferdsstaten Norge. Hvordan den er bygget opp, og hvilke rettigheter og plikter vi har her. Jeg har også fått i oppdrag å informere om hvordan bank- og forsikringssystemet i Norge fungerer. Ved hjelp av tolk – heldigvis. Det er lagt opp til to gjennomganger. En med de som snakker kurdisk, og en med de som snakker arabisk. Den siste gruppen har klart flest påmeldte. De fleste syrere snakker arabisk.

Skal man ringe på døren til et asylmottak? Jeg skal jo hjem til folk. Nei. Døren er åpen, det er bare å gå inn. I den gamle hotellresepsjonen er det fullt av asylanter. De aller fleste menn, noen små barn og et par damer. Jeg smiler og nikker.

– Post, sier plutselig en mann som står ved siden av meg, og peker mot en luke i veggen.

Noe sier meg at dette ikke dreier seg om hyggelige brev hjemmefra. Han tar meg i hånden. Hilser ordentlig. Så smiler han. Så går det opp for meg, her kan postutdelingen være helt avgjørende for fremtiden. Her står de og venter på brev som kan komme til å si at de ikke får bli i Norge, men må reise ut av landet. Eller de kan få et brev som sier at en norsk kommune har funnet plass til dem. Her står både de som har en helt usikker fremtid, men også de som vet litt mer, nå etter at dagens post er delt ut. Du kjenner sikkert til følelsen av å være stresset? Følelsen av å ikke vite, av å lure på hva som skal skje. Alle har vi kjent på den følelsen – av og til. Her er det sånn hver gang det deles ut post. Det deles ut post hver dag.

Så møter jeg Grethe. Hun er leder på mottaket. Det er kjøpt inn lunsj til oss, og jeg får komme inn på bakrommet. Der bare administrasjonen har tilgang. Inne på bakrommet er det en helt annen verden. Det er her inne, og det er der ute. To meter til høyre, og inn en dør, som låses. Vi spiser rundstykker med Norvegia. At det på andre siden av veggen står flere titalls asylanter, som skal leve på 90 kroner dagen, i et land de ikke frivillig har kommet til, er veldig rart å tenke på.

Grethe og Norsk Folkehjelp kjenner godt til hva slags behov asylsøkerne på mottakene har, men mottakene har ikke midler til å fylle alle behovene. Derfor ønsker KLP å hjelpe til med det vi kan; kunnskap om pensjon, bank og forsikring. Vi ser det som en del av vårt samfunnsansvar. Dette er et av KLPs bidrag til at Norge kan hjelpe de som trenger det. KLP skal ikke mene noe om norsk flyktningpolitikk. Men vi ønsker å ivareta de som er her. Det er viktig å huske på at de ikke har flyttet hit, de har flyktet hit.

Å skulle informere voksne om hvordan det norske bank- og forsikringssystemet fungerer høres kanskje rart ut. Men det er nødvendig. Vårt samfunn er på mange måter så annerledes enn hva de er vant til. En ting er hvordan man praktisk skal kunne få åpnet en bankkonto. Noe helt annet er kulturen. Kan man virkelig stole på banken? Og hva med forsikringsselskapet, prøver ikke de bare å svindle meg? Er de ikke eid av staten? Snart vil de stå overfor problemstillinger de aldri måtte tenke på der de kommer fra. Et tema vi diskuterte er hvordan husene i Norge er bygget. Norge har mange hus bygget av tre. Det er de ikke vant til. Brannvern i gamle norske trehus, er veldig forskjellig fra syriske murhus. Forskjellene er mange, og dette må læres. De jeg møtte var veldig opptatt av å lære, og takknemlige for at de fikk denne informasjonen. De ville virkelig forstå det samfunnet de håpet de snart skulle bli en del av. Selv om det nok var flere forhold som virket ulogiske.

Når det gjelder definisjonene jeg googlet frem før jeg dro, mangler de alle det samme. En asylsøker, eller en flyktning er også et menneske. Et menneske som vil bli sett, hørt og ivaretatt. Det var mennesker jeg møtte i resepsjonen da jeg bare gikk inn. Så for å korrigere min egen tekst lenger oppe. Der burde det stått «I den gamle hotellresepsjonen er det fullt av mennesker.» Det var mennesker som stod der og ventet, på det avgjørende brevet.
Jeg hadde en uforglemmelig dag på asylmottaket i Jølster. Jeg møtte flotte mennesker. Som utrolig nok hadde godt humør. Jeg møtte unge gutter som fant på litt bøll, og som elsket oppmerksomheten de fikk da det ble oppdaget. De er mennesker de også. Akkurat som deg og meg. Alle skal føle seg ivaretatt i Norge. Asylsøker, flyktning eller nordmann. Så til svaret på spørsmålet; «Er man ivaretatt som flyktning på asylmottak i Norge?» Jeg håper det.

I desember skal vi arrangere juleverksted for barna på Dikemark asylmottak. For mange av de barna vil det bli et møte med noe særnorsk. Det vil også bli et møte med en høytid mange av barna på asylmottakene i dag ikke har et forhold til fra før. Forhåpentligvis vil de få en fin ettermiddag, og føle seg litt mer ivaretatt.

Samarbeid med Norsk Folkehjelp
Blogg: Kurser asylsøkere i privatøkonomi
Gir flyktninger råd om privatøkonomi
Norsk Folkehjelp: KLP støtte gav aktivitet og sosial samlingsplass

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *