Meny
ASYV-Rwanda-8_5-MW_responsive400

Lager strøm fra solkraft til 175 000 husholdninger i Afrika

I KLP ønsker vi å skape god avkastning på våre medlemmers pensjonsmidler. Det er likevel ikke likegyldig hvordan vi gjør det.

For at verden skal nå FNs bærekraftsmål, må det tenkes nytt. Det skal KLP være med på. Vi ønsker at investeringene vi gjør også skal bidra til en bærekraftig utvikling, både her i Norge og i utviklingsland. Det siste kalles gjerne «impact investments»- investeringer i utviklingsland i sektorer eller selskaper som er avgjørende for samfunnsutviklingen, som øker produksjonen av fornybar energi, og som bidrar til å redusere klimaendringene

Som en del av disse investeringene har KLP, gjennom KLP Norfund Investments, inngått avtale med Scatec Solar om salg av solkraft fra solparkanlegg i Mosambik.

Avtalen som nå er signert, skal sikre salg av strøm til Mosambiks statseide kraftselskap. Prosjektinvesteringene er på hele 80 millioner dollar, og KLP investerer 22,5 prosent av dette. Allerede på nyåret vil man sette i gang med å bygge solparkanlegget. Når det er klart, vil det kunne levere strøm til 175 000 husholdninger.

Mosambik er en tidligere portugisisk koloni, som ikke har vært selvstendig i mer enn 40 år. Utenrikspolitisk er landet opptatt av å opprettholde gode forbindelser med nabolandene, men også å knytte sterke bånd til utviklingspartnere. Arealmessig er Mosambik omtrent dobbelt så stort som Norge. Landet er blant verdens aller fattigste, men har hatt en enorm vekst de siste årene. Særlig utviklingen innen utdanning og helse har en økning. Omtrent 80 prosent av landets befolkning livnærer seg av landbruk.

I Mosambiks byer er trekull det vanligste brenselet til matlaging. Som følge av dette forbruket, er avskoging et miljøproblem. Derfor vil strømproduksjon fra solparkanlegget være et viktig ledd i landets ambisjon om å stoppe avskoging, og heller øke andelen fornybar energi.

Lager strøm i Mellom-Amerika

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *