Meny

Norfund og KLP gir fattige husholdninger tilgang til solenergi

Tilgang til energi er en av de største barrierene for utvikling av små og mellomstore bedrifter, og ikke minst for økonomisk vekst, i Afrika sør for Sahara.

I denne delen av Afrika mangler fortsatt 600 millioner mennesker tilgang til strøm, og mer enn 50 prosent av bedriftene baserer seg på forurensende og dyre dieselgeneratorer.
KLP Norfund Invest AS signerte nylig en avtale om å investere egenkapital i selskapet d.light. Dette er en globalt ledende leverandør av små, lokale og rimelige solenergi-løsninger til fattige familier og bedrifter i Afrika og Asia.

Den investeringen Norfund og KLP nå gjør, vil bidra til at d.light kan videreutvikle og øke distribusjonen av lokale og bærbare solkraftsystemer. Dette vil være med å gi enda flere mennesker tilgang til energi og økt livskvalitet.

Solkraft mer konkurransedyktig
Investeringer i storskala kraftverk som leverer ren energi til nasjonale nett i afrikanske land sør for Sahara, er sentralt i Norfunds og KLPs investeringsstrategier.
Men dersom forventningene om økt vekst og bedret velferd i regionen de neste tiårene skal innfris, må elektrisitetstilbudet utvides betydelig, også til små bedrifter og til fattige familier.
Utfordringen har tidligere vært at det i de fleste afrikanske land finnes store fattige befolkningsgrupper, særlig i rurale strøk, som ikke har mulighet til å knytte seg opp til det nasjonale el-nettet. Heldigvis har vi de siste årene sett at teknologiforbedringer og fallende kostnader har gjort solkraft gradvis mer konkurransedyktig som energikilde, også til små samfunn og enkelthusholdninger som er «off-grid» og ikke tilkoblet nasjonalt el-nett. For disse kan solkraftløsninger dekke basisbehov for strøm til belysning, tv og telefon. Nå som det også er mulig å betale strøm via mobiltelefon, er tilgjengeligheten enda større enn tidligere.

d.light er en globalt ledende leverandør av nettopp slike “off-grid” solenergi-løsninger, og har til nå bidratt til at 65 millioner mennesker har fått tilgang til strøm gjennom salg av 15 millioner sol-lamper og solenergi-produkter i 62 land. Fordi tilgang til strøm er avgjørende for utvikling, vil fremtidens energitilførsel også inkludere “off-grid” – og «mini-grid»-løsninger, da særlig for husholdninger og bedrifter i rurale strøk. Dette gjør at d.light er et viktig tilskudd til Norfunds energi-portefølje, som ellers hovedsakelig består av storskalaprosjekter tilknyttet nasjonale nettverk.

Behov for lokale løsninger
Da elektrifisering via nasjonale nett som regel er langt billigere og mer effektivt enn forsyning gjennom egne minigrid, investerer KLP og Norfund primært i store solparker som tilknyttes det nasjonale el-nettet.
Systemer der offentlig eide distribusjonsverk får ansvar for drift og vedlikehold viser seg å være mest bærekraftig. Men behovet for lokale løsninger er fortsatt der, og i områder der energitilgangen er lav for en stor del av befolkningen, vil lokale solkraftløsninger kunne bidra til bedret livskvalitet på en rekke måter.

Fakta
Off-grid og mini-grids: Å være off-grid innebærer at man er avkoblet fra offentlig strømnett, vann og avløp. Off-grid systemer hjelper mennesker å leve uten denne typen infrastruktur. Innen elektrisitet kan off-grid være et frittstående kraftsystem, eller en mini-grid som forsyner et mindre samfunn med elektrisitet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *