Meny
brasil1

Reise til Brasil: Hvordan har BHP Billiton og Vale ryddet opp etter en av verdens alvorligste gruveulykker?

brasil1

18 måneder etterpå. Hele Fundão-dammen var full av gruveavfall før ulykken.

I juni reiste KLP til Brasil for å se på oppryddingen etter en av de verste miljøkatastrofene i landets historie. Det er 18 måneder siden den Samarco-opererte Fundao-dammen raste sammen og utløste en bølge med nærmere 40 millioner tonn med gruveavfall. Bølgen påførte skader ca. 650 kilometer nedstrøms. Dammen inneholdte avfall fra en jernmalmgruve. Nitten mennesker ble drept, inkludert 14 som arbeidet for gruveselskapet Samarco S.A og fem som bodde i lokalsamfunnet nedstrøms for gruven. Jordmassen jevnet den lille landsbygda Bento Rodrigues, som lå nærmest dammen. Denne videoen viser skadeomfanget rett etter ulykken. BHP Billiton, som er en av to eiere i selskapet som drifter dammen, inviterte KLP og en liten gruppe internasjonale investorer til Brasil for å se hvordan de har ryddet opp etterpå.

Hva forventer KLP?

På denne veggen i Bento Rodrigues står det "Samarco ville drepe oss, men Jesus reddet oss."

På denne veggen i Bento Rodrigues står det «Samarco ville drepe oss, men Jesus reddet oss.»

Selskapet Samarco eies av den australske gruvegiganten BHP Billiton, og brasiliansk Vale S.A. gjennom et 50/50 joint venture. KLP har investert i begge selskapene og vi har vurdert nøye hvordan de har håndtert ulykken. At ulykken påførte store og svært alvorlige negative konsekvenser for både mennesker og miljøet er det ingen tvil om. Dette burde aldri ha skjedd. Selskapene har inngått et forlik med den brasilianske staten og det pågår flere strafferettslige prosesser, inkludert mot 22 individer fra Samarco, Vale og BHP. KLP har derimot en annen oppgave enn påtalemyndighetene.

KLP skal se hvorvidt selskapene har tatt ansvaret for det som har skjedd og endret sine rutiner og praksis slik at det ikke skal skje igjen.

Bølgen av gruveavfall jevnet landsbygda Bento Rodrigues. Her 18 måneder senere.

Bølgen av gruveavfall jevnet landsbygden Bento Rodrigues. Her 18 måneder senere.

Etter ulykken har særlig BHP lagt seg flat og offentliggjort en uavhengig granskning av ulykken, inkludert denne videoen, som viser hvordan dammen feilet. Ledelsen i Samarco viste KLP og de andre investorene de nye overvåkingssystemene som er på plass. Begge selskaper har også sjekket sine øvrige gruveprosjekter for å sikre at det ikke finnes en liknende sikkerhetsrisiko i de andre avfallsdammene de drifter. BHP har også gått gjennom sine rutiner for håndtering av joint ventures hvor selskapet ikke har operasjonell kontroll.

Oppryddingsarbeidet og de menneskelige konsekvensene

Oppryddingen skjer gjennom et unikt format. Som en del av forliket med brasilianske myndighetene opprettet selskapene Renova-stiftelsen, en organisasjon med en nokså kompleks styringsstruktur hvor bade selskapene, myndighetene og lokalsamfunnet er representert. Renova leder oppryddingsarbeidet med midler fra de involverte selskapene.

brasil4

BHP viser investorer Bento Rodrigues, 18 måneder etter ulykken.

Oppryddingsarbeidet inkluderer en rekke tiltak for å gjenvinne elvesystemet. Gruvevirksomhet har foregått i nærmere 300 år i delstaten Minas Gerais, som betyr «generelle gruver» på portugisisk. Dette gjør at elvesystemet var noe forurenset allerede før ulykken. Bølgen av gruveavfall som ble utløst da dammen kollapset førte med seg giftig slam fra elvebunnen som ble tatt med og blandet med vannet. Selskapene har forpliktet seg til å rydde opp elven Rio Doce, slik at også gammel forurensning fjernes.

Beboerne i landsbygdene som ble ødelagt har siden ulykken bodd i den nærmeste byen, Mariana. Planlegging av nye landsbygder er på gang. Dette skjer gjennom en konsultasjonsprosess med de berørte beboerne, men prosessen tar tid og mange begynner å bli engstelige. BHP inviterte flere fra Bento Rodrigues til en samtale med KLP og de andre investorene, med simultanoversettelse fra portugesisk. Vi snakket med en mann som har bodd i Bento Rodrigues hele sitt liv. Han fortalte om de første timene etter ulykken, da han var sikker på at hele familien hadde blitt drept og de trodde det samme om han. Bento var et lite og tettvevd sammfunn. Det har vært svært tungt for beboerne å måtte bo spredt utover Mariana. At hele området er i en dyp økonomisk krise og gruven er fortsatt stengt gjør det ikke noe lettere. Beboerne fra Bento fortalte hvordan barna blir mobbet på skolen som «barna fra gjørma» og at Bento-beboerne får skylden for at gruven ikke er gjenåpnet ennå. De vi snakket med gledet seg stort til den dagen man først setter spaden i jorden for den nye Bento Rodrigues.

Hva gjør KLP videre?

KLP følger opp både BHP og Vale videre da oppydningsarbeidet er langt fra ferdig. Ulykken vitner om en alvorlig svikt i selskapenes rutiner og det er riktig og viktig at de bærer ansvaret for det som har skjedd. KLP vurderer derimot først og fremst hvordan selskapene har håndtert dette og hva de har gjort for å hindre at det skjer igjen. Det er for tidlig å «friskmelde» selskapene, men BHPs og Vales arbeid så langt, samt inntrykket fra reisen, tyder på at selskapene er på riktig vei. For KLPs del er det særlig viktig at selskapene har tatt ansvaret for ulykken og at de har et omfattende program for å rydde opp både de miljømessige og menneskelige konsekvensene. KLP skal fortsette å holde trykket oppe som en aktiv eier i BHP og Vale.

 

 

Annie Bersagel

Annie Bersagel

Rådgiver ansvarlige investeringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *