Meny
FNs Bærekraftsmål nummer 6

KLP går i dialog med selskaper om deres vannrisiko

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle»

Dette er mål nummer 6 i FNs bærekraftsmål (ofte forkortet til SDG – sustainable development goals). Tilgang til rent vann og gode sanitærforhold, i tillegg til forsvarlig forvaltning av vann og økosystemer er essensielt for helse, et bærekraftig miljø og økonomisk vekst.

En av de beste måtene for KLP å støtte opp om bærekraftsmålene er ved å være en aktiv eier. KLP har derfor blitt med på et prosjekt som går i dialog med selskaper om deres vannrisiko (Water Stewardship Engagement, prosjektet ledes av GES Investment Services).

Prosjektet varer over to år og KLP vil gå i dialog med om lag 20 selskaper i de vannintensitive sektorene tekstilbransjen, matvareindustrien og gruvesektoren. I forarbeidet er nærmere 300 selskaper blitt evaluert med hensyn til deres eksponering til områder med høy vannrisiko, og hvorvidt de håndterer denne risikoen på en bærekraftig mate.

Engasjementet er et samarbeid med flere andre store europeiske investorer. Målet er å sikre at de utvalgte selskapenes tilnærming til vannrisiko bidrar til langsiktig verdiskapning. KLP forventer at selskapene vi er investert i har en bærekraftig vannstrategi og respekterer behovene i områdene de opererer i.

Prosjektet har utgangspunkt i UN’s Agenda 2030 med fokus på mål nummer 6 og målene under dette. Måleindikatorene er derfor i tråd med mål 6. SDG Compass blir anvendt for å finne områdene bedrifter kan bidra positivt på. Sektor-spesifikke dokumenter legges også til grunn for temaene KLP tar opp i dialogen, for eksempel Ceres’ Feeding Ourselves Thirsty (drikke- og matvareindustrien), Sweden Textile Water Initiative’s Guidelines for Sustainable Water Use In the Production and Manufacturing Processes of Textiles and Leather (tekstilbransjen) og the International Council on Mining and Metals’ Position Statement on Water Stewardship (gruvesektoren).

FNs Bærekraftsmål nummer 6

FNs Bærekraftsmål nummer 6

 

 

 

Marte Storaker

Marte Storaker

Rådgiver ansvarlige investeringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *