Meny

NRK rapporterer at KLP-fondene er investert i selskaper som er tilknyttet en miljøulykke i Vietnam i fjor. Her får du vite hva KLP tenker.

KLP er investert i fire av selskapene i Formosa-konglomeratet. KLP er med andre ord investert i flere selskaper som igjen er investert i Formosa Ha Tinh Steel, som er ansvarlig for utslippet.

Når KLP vurderer vårt eierskap i disse fire selskapene, er det to spørsmål vi må svare på:

1. Kan selskapene holdes ansvarlige for Formosa Ha Tinh Steels handlinger?

2. Er det en uakseptabel risiko for at selskapene bidrar til eller selv er ansvarlige for alvorlige miljøødeleggelser?

Hør innslaget på NRK Nyhetsmorgen (radio)

Kan selskapene KLP er investert i holdes ansvarlige for Formosa Ha Tinh Steels handlinger?

Da KLP undersøkte hendelsen ifjor konkluderte vi med at selskapenes eierandel i Formosa Ha Tinh Steel var så lav at selskapene ikke kunne holdes ansvarlig. Siden den gang har vi fått ny informasjon om eierandelene, les mer om det her.

Under ser du KLPs foreløpig kartlegging av eierstrukturen, med selskapene KLP er investert i merket i rosa. Selskapene KLP er investert i har alle under 25 prosent eierandel i Formosa Ha Tinh Steel. Men selskapenes eierandel til sammen er på over 50 prosent av Formosa Ha Tinh Steels aksjekapital. KLP jobber med å få bekreftet eierstrukturen fra selskapene selv. 

Formosa 2

Fremtidsrettet vurdering: har selskapene ryddet opp og innført preventive tiltak?

For spørsmål to må vi kartlegge hva som har skjedd og hvordan selskapene har håndtert ulykken etterpå. KLP følger en systematisk prosess for utelukkelser. Det betyr at vi gir selskapene muligheten til å svare for seg og vi prøver å påvirke selskapene slik at de ikke må utelukkes. Om analysene avdekker et brudd og vi ikke føler at våre innspill blir hørt, blir det utelukkelse. Vi undersøker om selskapene har ryddet opp på en akseptabel måte og har innført endringer i sine retningslinjer slik at det ikke skjer igjen.

KLPs vurderinger om vi skal utelukke eller ei tar tid. Det er fordi vi erfarer er at en grundig og god gjennomgang med åpne begrunnelser, fører til større påvirkningskraft enn om KLP skulle selge eierandelene før vi har god oversikt over forholdene og har forsøkt å påvirke selskapene. Listene over hvilke selskaper KLP har utelukket oppdateres som regel to ganger i året og alle beslutningsdokumenter finnes på KLP.no.

 

 

Annie Bersagel

Annie Bersagel

Rådgiver ansvarlige investeringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *